Pirkanmaalle 6,4 miljoonaa euroa uusista Horisontti 2020 -hankkeista

Euroopan komissio on julkaissut uudet EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman tilastot hankkeiden menestyksestä. 2.6.-29.9.2018 hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020 -hankkeista on tulossa pirkanmaalaisille toimijoille yhteensä 6 420 266 €. Rahoitusta saa kuusi eri toimijaa kymmeneen eri hankkeeseen. Näistä hankkeista kuusi kuuluu huipputason tiede -pilariin (I pilari), kolme teollisuuden johtoasema -pilariin (II pilari) ja yksi yhteiskunnalliset haasteet pilariin (III pilari).

Rahoituksen saajissa on neljä eri yritystä ja kaksi yliopistoa, TAY ja TTY. Yritykset saivat rahoitusta yhteensä 2,85 miljoonaa euroa ja yliopistot yhteensä noin 3,57 miljoonaa euroa.

Edellisellä tarkastelujaksolla 7.3.-1.6.2018 pirkanmaalaiset toimijat saivat rahoitusta 4,9 miljoonaa euroa, neljääntoista eri hankkeeseen. Viime vuonna vastaavana tarkasteluaikana, 1.6.-2.10.2017, hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020 –hankkeista tuli pirkanmaalaisille toimijoille yhteensä 7,1 miljoonaa euroa rahoitusta kymmeneen eri hankkeeseen.

Kokonaisuudessaan H2020-ohjelmasta on saatu vuodesta 2014 alkaen Pirkanmaalle rahoitusta 57 900 327€. Rahoitettuja hankkeita on kaikkiaan 124 ja osallistumisia 144. Näistä korkeakoulujen osallistumisia on 73, yritysten 60, julkisten toimijoiden 10 ja organisaatioiden yksi (Tampereen elokuvajuhlat ry).

Suomalaiset toimijat ovat saaneet Horisontti 2020 -rahoitusta tähän mennessä yhteen 766 miljoonaa euroa. Pirkanmaalaiset toimijat saavat Suomessa toiseksi eniten Horisontti 2020 -rahoitusta. Pirkanmaalaisten toimijoiden saaman rahoituksen osuus siitä on 57 900 327 eli 7,6 %:a (tässä luvussa mukana myös hyväksyttyjä hankkeita, joita ei ole vielä allekirjoitettu).

Koko Suomen onnistumisprosentti H2020-rahoitushaussa on 13,83 %. Lukema on alle EU:n keskiarvon, joka on 14,73 %.

Tiedot pohjautuvat Euroopan komission ja Business Finlandin tilastotietoihin.

Kaikki hankkeet:

Pirkanmaan H2020-menestys_2.6.-29.9.2018