Pirkanmaalle 23,5 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -rahoitusta uusista hankkeista

Uusimmat EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman tilastot hankkeiden menestyksestä on jälleen julkaistu Euroopan komission toimesta. 13.9.2018 – 13.3.2019 välisellä ajalla hyväksyttyjä ja allekirjoitettuja pirkanmaalaisten toimijoiden hankkeita oli 20. Rahoitettujen hankkeiden yhteissummaksi kertyi 23 572 408 €, ja rahoitus jakautuu kymmenen eri toimijan kesken. Pilareittain hankkeet jakautuvat niin että huipputason tiede -pilariin (I pilari) kuuluu kuusi hanketta, teollisuuden johtoasema -pilariin (II pilari) kymmenen hanketta, sekä yhteiskunnalliset haasteet pilariin (III pilari) neljä hanketta.

Rahoitus jakautui Tampereen korkeakoulusäätiön, sekä yhdeksän yrityksen kesken. Yritykset saivat rahoitusta yhteensä 7,47 M € ja korkeakoulusäätiö 16,1 M €. On hyvä huomata, että yli puolet korkeakoulusäätiön saamasta rahoituksesta menee TRINITY-hankkeeseen (9,1 M €). Osa tästä rahasta jaetaan tulevina vuosina yritysten käyttöön erilaisina tukina robotiikan alalla. Edellisellä lyhemmällä tarkastelujaksolla 2.6.–29.9.2018 pirkanmaalaisille toimijoille kertyi rahoitusta yhteensä 6 420 266 € kymmeneen hankkeeseen.

Vuodesta 2014 lähtien Horisontti 2020 -rahoitusta on tullut Pirkanmaalle yhteensä 77 221 446 €. Rahoitettuja hankkeita on 144 kappaletta ja osallistumisia 168. Näistä korkeakoulujen osallistumisia on 88, yritysten 69, julkisten toimijoiden 10 ja muiden organisaatioiden yksi (Tampereen elokuvajuhlat ry).

Suomeen on tullut Horisontti 2020 -rahoitusta rahoituskauden alusta lähtien yhteensä 895 miljoonaa euroa. Pirkanmaan osuus koko Suomen saamasta rahoituksesta on 8,6 %. Onnistumisprosentti hankkeissa Suomen osalta on 14,26 %. Pirkanmaan osalta vastaava lukema on 12,89 %. Lukemat ovat alle EU:n keskiarvon, joka on 15,27 %.

Koko Suomen tasolla Tampereen korkeakoulusäätiö on organisaatioiden joukosta saanut neljänneksi eniten rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta, sekä kolmanneksi eniten rahoitusta yhteishankkeista.

Kuva: Business Finland

Yllä mainittu tarkastelujakso on kahdeksan kuukauden pituinen. Aikaisemmin Horisontti 2020 -hankkeiden menestystä on tarkasteltu noin neljän kuukauden jaksoissa. Tarkastelu jakso on poikkeuksellisen pitkä komission myöhästyneiden tilastotietojen vuoksi.

Tiedot pohjautuvat Euroopan komission ja Business Finlandin tilastotietoihin, sekä yhteenvetoon.

Kaikki Pirkanmaan hankkeet:

Pirkanmaan H2020-menestys_2.6.-29.9.2018