Pirkanmaa on saanut tähän mennessä reilu 153 M€ H2020-rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet rahoitusta edellisen rahoituskauden 2014-2020 tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020:stä yhteensä reilu 153 miljoonaa euroa. Rahoitusta ohjelmasta on saatu 281 hankkeelle, yhteensä 334 osallistumiseen ja 100 eri toimijalle.

Lähes 2/3 kaikesta rahoituksesta, lähes 95 M €, menee korkeakouluille. Selvästi eniten rahoitusta saa Tampereen korkeakoulusäätiö – sen osuus on reilu 90 M €, kun taas Tampereen ammattikorkeakoulu on saanut ohjelmista noin puoli miljoonaa euroa. Poliisiammattikorkeakoulu puolestaan on saanut viiteen hankkeeseensa 1,6 M €. Vajaa kolmannes (49 M €) Pirkanmaalle saadusta rahoituksesta menee yrityksille.

Myös julkiset organisaatiot ovat saaneet rahoitusta yhteensä hieman yli 5 M €. Tampereen kaupunki on saanut 4,3 M € (10 osallistumista), Tampereen Sähkölaitos lähes 250 000 € (1 osallistuminen) ja Pirkanmaan liitto yli 350 000 € (3 osallistumista).

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (kategoriassa tutkimusorganisaatiot) saa 3,2 M € kuuteen hankeosallistumiseen. Lisäksi kuusi kategoriaan Muut-kuuluvaa organisaatiota saa yhteensä vajaa miljoona euroa Horisontti 2020 -rahoitusta yksittäisistä hankeosallistumista.

 

 

Pilareista eniten rahoitusta tulee Pirkanmaalla teollisuuden johtoasema –pilariin; 59,6 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten rahoitusta menee yhteiskunnallisiin haasteisiin, noin 49,2 miljoonaa euroa. Huipputiede-pilariin saadaan myös merkittävästi rahoitusta, yli 41 miljoonaa euroa. Pilari pitää sisällään sellaiset toimet kuin Euroopan tutkimusneuvosto, Marie Skłodowska-Curie -toimet, tutkimusinfrastruktuuri sekä tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (FETs).

Eniten rahoitusta eli vajaa kolmannes saadaan tutkimus- ja innovaatiotoimiin (RIA), joissa painotus on etenkin tutkimustoiminnalla. Neljännes rahoituksesta menee innovaatiotoimiin (IA), joissa kehitettävät ratkaisut ovat puolestaan lähempänä markkinoita.

Business Finlandin mukaan Suomeen oli 2.8.2021 mennessä saatu yhteensä 1519 M € Horisontti 2020 -rahoitusta. Pirkanmaa oli tuohon mennessä saanut kaikista alueista toiseksi eniten rahoitusta, 152 M €. Se on 10 % kaikesta Suomeen saadusta Horisontti 2020 -rahoituksesta.

Näissä tilastoissa Tampereen korkeakoulusäätiö on neljänneksi eniten Suomessa Horisontti 2020 -rahoitusta saanut organisaatio. Sen 90 miljoonan euron osuus tuolloin oli 6 % Suomeen saadusta rahoituksesta. Kun tarkastellaan pelkästään yhteishankkeita, niin Tampereen korkeakoulusäätiö on kolmantena VTT:n ja Helsingin yliopiston jälkeen. Sen osuus on reilut 69 miljoonaa euroa eli 7 % yhteishankkeista.

Kaksi alinta kuvaa: Business Finland

Suomalaisten toimijoiden onnistumisprosentti oli 14,21 %, joka on hieman eurooppalaista keskiarvoa 15,28 % alhaisempi.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on uudistanut vuosien 2020-2021 aikana Pirkanmaan Horisontti 2020 -rahoitusta koskevaa raportointia valmistautuessaan 2021-2027 rahoituskauteen. Raportoinnin pohjana on Euroopan komission oma Dashboard-alusta. Palvelussa on käytetty ”H2020 Net EU Contribution” -lukuja. Euroopan komission raportointiratkaisut eivät aina ole yksiselitteisiä ja voivat päivittyä järjestelmissä myös vanhojen hankkeiden osalta. Tiedoissa voi olla myös pieniä poikkeavuuksia Cordisissa olevien tietojen kanssa, mikä vaikuttaa eräisiin raportoinnin yksityiskohtiin. Lisätietoja EU-toimistosta.

On syytä pitää mielessä myös, että kansallisten toimijoiden kuten esimerkiksi VTT:n Pirkanmaalla toteuttamat toimet tilastoituvat niiden pääkonttorin mukaan Helsinkiin.

H2020Saanto_30.9.2021_(18.11)

Lähteet:

Dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Yhteenveto Suomeen saadusta Horisontti 2020 -rahoituksesta:

Business Finlandin raportointi 3.9.2021 asti

Sivu, jolta löydät aiemmat raportit

Uutista päivitetty 22.11.2021.