Pirkanmaa on saanut tähän mennessä reilu 140M € H2020-rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet rahoitusta edellisen rahoituskauden 2014-2020 tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020:stä yhteensä reilu 140 miljoonaa euroa. Rahoitusta ohjelmasta on saatu 257 hankkeelle, yhteensä 304 osallistumiseen ja 95 eri toimijalle.

Lähes 2/3 kaikesta rahoituksesta, noin 90 M €, menee korkeakouluille. Selvästi eniten rahoitusta saa Tampereen korkeakoulusäätiö – sen osuus on noin 88 M €, kun taas Tampereen ammattikorkeakoulu on saanut ohjelmista noin puoli miljoonaa euroa. Poliisiammattikorkeakoulu puolestaan on saanut viiteen hankkeeseensa 1,6 M €.

Vajaa kolmannes (42 M €) Pirkanmaalle saadusta rahoituksesta menee yrityksille. Tästä pk-instrumentin osuus on noin 20 miljoonaa euroa ja loput tulee yrityksille yhteishankkeiden kautta. Niitä tehdään etenkin Tampereen yliopiston, mutta myös esimerkiksi Tampereen kaupungin kanssa.

Myös julkiset organisaatiot ovat saaneet rahoitusta yhteensä lähes 5 M €. Tampereen kaupunki on saanut 4,2 M € (9 osallistumista), Tampereen Sähkölaitos lähes 250 000 € (1 osallistuminen) ja Pirkanmaan liitto yli 350 000 € (3 osallistumista).

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (kategoriassa tutkimusorganisaatiot) saa 3,2 M € kuuteen hankeosallistumiseen. Lisäksi viisi kategoriaan Muut-kuuluvaa organisaatiota saa yhteensä vajaa miljoona euroa Horisontti 2020 -rahoitusta yksittäisistä hankeosallistumista.

 

Pilareista eniten rahoitusta tulee Pirkanmaalla teollisuuden johtoasema –pilariin; 57,4 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten rahoitusta menee yhteiskunnallisiin haasteisiin, noin 41,7 miljoonaa euroa. Huipputiede-pilariin saadaan myös merkittävästi rahoitusta, yli 39 miljoonaa euroa. Pilari pitää sisällään sellaiset toimet kuin Euroopan tutkimusneuvosto, Marie Skłodowska-Curie -toimet, tutkimusinfrastruktuuri sekä tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (FETs).

 

Eniten rahoitusta eli noin kolmannes saadaan tutkimus- ja innovaatiotoimiin, joissa painotus on etenkin tutkimustoiminnalla. Neljännes rahoituksesta menee innovaatiotoimiin, joissa kehitettävät ratkaisut ovat puolestaan lähempänä markkinoita.

Business Finlandin ja EUTI:n mukaan Suomeen oli 2.2.2021 mennessä saatu yhteensä 1423 M € Horisontti 2020 -rahoitusta. Pirkanmaa oli tuohon mennessä saanut kaikista alueista toiseksi eniten rahoitusta, 138 M €. Se on 9,7 % kaikesta Suomeen saadusta Horisontti 2020 -rahoituksesta.

Näissä tilastoissa Tampereen korkeakoulusäätiö on neljänneksi eniten Suomessa Horisontti 2020 -rahoitusta saanut organisaatio. Sen lähes 85 miljoonan euron osuus tuolloin oli 6 % Suomeen saadusta rahoituksesta. Kun tarkastellaan pelkästään yhteishankkeita, niin Tampereen korkeakoulusäätiö on neljäntenä VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aalto Korkeakoulusäätiön jälkeen. Sen osuus on reilut 66 miljoonaa euroa eli 7 % yhteishankkeista.

Kaksi alinta kuvaa: Business Finland

Suomalaisten toimijoiden onnistumisprosentti oli 14,69 %, joka on hieman eurooppalaista keskiarvoa 15,49 % alhaisempi.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto uudisti vuoden 2020 aikana Pirkanmaan Horisontti 2020 -rahoitusta koskevaa raportointia valmistautuakseen 2021-2027 rahoituskauteen. Raportoinnin pohjana on Euroopan komission oma Dashboard-alusta. Palvelussa on käytetty ”H2020 Net EU Contribution” -lukuja. Euroopan komission raportointiratkaisut eivät aina ole yksiselitteisiä ja voivat päivittyä järjestelmissä myös vanhojen hankkeiden osalta. Tiedoissa voi olla myös pieniä poikkeavuuksia Cordisissa olevien tietojen kanssa, mikä vaikuttaa eräisiin raportoinnin yksityiskohtiin. Lisätietoja EU-toimistosta.

On syytä pitää mielessä myös, että kansallisten toimijoiden kuten esimerkiksi VTT:n Pirkanmaalla toteuttamat toimet tilastoituvat niiden pääkonttorin mukaan Helsinkiin.

EU-toimiston laatima koonti Pirkanmaan Horisontti 2020 -menestyksestä (21.4.2020 mennessä):

Pirkanmaan_H2020-menestys_22.4.2021

 

Lähteet:

Dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Yhteenveto Suomeen saadusta Horisontti 2020 -rahoituksesta:

Business Finlandin raportointi 2.2.2021 asti (päivätty 26.3.2021)
Sivu, jolta löytyvät myös edelliset raportit