Pirkanmaa on saanut tähän mennessä noin 128 M€ H2020-rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet rahoitusohjelmakauden 2014-2020 alusta lähtien tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020:stä rahoitusta yhteensä noin 128 miljoonaa euroa. Rahoitusta on saatu 235:lle hankkeelle, yhteensä 280:en osallistumiseen, 92:lle eri toimijalle.

Lähes 2/3:aa kaikesta rahoituksesta, noin 78 M €, menee korkeakouluille. Selvästi eniten rahoitusta saa Tampereen korkeakoulusäätiö – sen osuus on noin 76 M € ja Tampereen ammattikorkeakoulu saa lähes puoli miljoonaa euroa. Poliisiammattikorkeakoulu puolestaan on saanut viiteen hankkeeseensa 1,6 M €.

Pirkanmaalle saadusta rahoituksesta melkein kolmannes (41 M €) menee yrityksille. Tästä pk-instrumentin osuus on noin 20 miljoonaa euroa ja loput tulee yrityksille yhteishankkeiden kautta. Niitä tehdään etenkin Tampereen yliopiston, mutta myös esimerkiksi Tampereen kaupungin kanssa.

Myös julkiset organisaatiot ovat saaneet rahoitusta yhteensä lähes 5 M €:a. Tampereen kaupunki on saanut 4,2 M € (9 osallistumista), Tampereen Sähkölaitos lähes 250 000 € (1 osallistuminen) ja Pirkanmaan liitto yli 350 000 € (3 osallistumista).

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (kategoriassa tutkimusorganisaatiot) saa 3,2 M € kuuteen hankeosallistumiseen. Lisäksi neljä kategoriaan muut-kuuluvaa organisaatiota saa yhteensä reilut puoli miljoonaa euroa Horisontti 2020 -rahoitusta yksittäisistä hankeosallistumista.

 

Pilareista eniten rahoitusta tulee Pirkanmaalla teollisuuden johtoasema -pilariin, 56,6 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten rahoitusta menee yhteiskunnallisiin haasteisiin, lähes 37 miljoonaa euroa. Huipputiede-pilariin saadaan myös merkittävästi rahoitusta, yli 32 miljoonaa euroa. Pilari pitää sisällään sellaiset toimet kuin Euroopan tutkimusneuvosto, Marie Skłodowska-Curie -toimet, tutkimusinfrastruktuuri sekä tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (FETs).

 

Eniten rahoitusta eli noin kolmannes saadaan tutkimus- ja innovaatiotoimiin, joissa painotus on etenkin tutkimustoiminnalla. Yli neljännes rahoituksesta menee innovaatiotoimiin, joissa kehitettävät ratkaisut ovat puolestaan lähempänä markkinoita.

Business Finlandin ja EUTI:n mukaan Suomeen oli 3.9.2020 mennessä saatu yhteensä 1291 M € Horisontti 2020 -rahoitusta. Pirkanmaa oli tuohon mennessä saanut kaikista alueista toiseksi eniten rahoitusta, 125 M €. Se on 9,7 %:ia kaikesta Suomeen saadusta Horisontti 2020 -rahoituksesta.

Näissä tilastoissa Tampereen korkeakoulusäätiö on neljänneksi eniten Suomessa Horisontti 2020 -rahoitusta saanut organisaatio. Sen lähes 76 miljoonan euron osuus tuolloin oli 6 %:ia Suomeen saadusta rahoituksesta. Kun tarkastellaan pelkästään yhteishankkeita niin Tampereen korkeakoulusäätiö on toisena heti VTT:n jälkeen. Sen osuus on reilut 61 miljoonaa euroa eli 7 %:ia yhteishankkeista.

Kaksi alinta kuvaa: Business Finland

Suomalaisten toimijoiden onnistumisprosentti oli 14,62 %:ia, joka on hieman eurooppalaista keskiarvoa  15,59 %:ia alhaisempi.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on uudistanut vuonna 2020 Pirkanmaan Horisontti 2020 -rahoitusta koskevaa raportointia. Valmistaudumme näin jo seuraavaan kauteen. Raportoinnin pohjana on Euroopan komission oma Dashboard-alusta. Palvelussa on käytetty ”H2020 net EU contribution” -lukuja. Euroopan komission raportointiratkaisut eivät aina ole yksiselitteisiä ja voivat päivittyä järjestelmissä myös vanhojen hankkeiden osalta. Tiedoissa voi olla myös pieniä poikkeavuuksia Cordisissa olevien tietojen kanssa, mikä vaikuttaa eräisiin raportoinnin yksityiskohtiin. Lisätietoja EU-toimistosta.

On syytä pitää mielessä myös, että kansallisten toimijoiden kuten esimerkiksi VTT:n Pirkanmaalla toteuttamat toimet tilastoituvat niiden pääkonttorin mukaan Helsinkiin.

EU-toimiston laatima koonti Pirkanmaan Horisontti 2020 -menestyksestä (23.11.2020 mennessä):

Pirkanmaan H2020-menestys_kaikki 23.11.2020 asti_lopullinen

Lähteet:

Dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Yhteenveto Suomeen saadusta Horisontti 2020 -rahoituksesta:

Business Finlandin raportointi 2.9.2020 asti (päivätty 9.10.20209)
Sivu, jolta löytyvät myös edelliset raportit