Pirkanmaalle on saatu 27 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet Horisontti Eurooppa –rahoitusta uuden 2021-2027 EU-rahoituskauden ensimmäisten 1,5 vuoden aikana yhteensä 27,3 miljoonaa euroa (tilanne 19.9.2022). Rahoitusta on saatu 48 osallistumiseen ja 47:lle hankkeelle. Rahoitusta on saanut 12 eri pirkanmaalaista toimijaa. Määrä on 11,8 %:a Suomeen saadusta Horisontti Eurooppa -rahoituksesta.

Rahoituksesta 2/3:a menee korkeakouluille. Pääosa rahoituksesta, 18,7 miljoonaa euroa, ja 31 hankeosallistumista menee Tampereen korkeakoulusäätiölle. Poliisiammattikorkeakoulu on saanut 400 000 euroa ja kaksi hanketta ja osallistumista.

Yrityksille menee neljännes Pirkanmaalle saadusta rahoituksesta. Yritysten osuus osallistumisista on 11. Eräät yrityksistä ovat saanet rahoitusta jo kaksi kertaa tällä rahoituskaudella.

Muut-kategoriaan kuuluvat organisaatiot kuten Business Tampere ja Ekokumppanit ovat saaneet yhteensä kolme hanketta ja 1,4 miljoonaa euroa rahoitusta.

Julkiset organisaatiot eivät vielä ole saaneet Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta.

Rahoituksen jakautuminen Pirkanmaalla toimijatyypeittäin:

Rahoitus ja osallistumiset jakautuvat Pirkanmaalla seuraavalla tavalla pilareittain:

Pilari 1 – Huippututkimus
14 osallistumista (noin 8 M€)
Sisältää mm. Euroopan tutkimusneuvosto-, MSCA- ja tutkimusinfrastruktuurihankkeet

Pilari 2 – Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky
32 osallistumista (yli 18 M€)
Kaikki kuusi klusteria kattava pilari, sisältää etenkin innovatiivisia hankkeita, joiden teemat voivat vaihdella mm. energiasta ja ilmastosta digitalisaatioon, turvallisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin

Pilari 3 – Innovatiivinen Eurooppa
2 osallistumista (850 000 €)
Sisältää Euroopan innovaationeuvoston (esim. EIC Accelerator -rahoituksen yrityksille), Euroopan innovaatioekosysteemit sekä Euroopan innovatio- ja teknologiainstituutin

Suomalaiset toimijat ovat 19.9.2022 mennessä saaneet Horisontti Eurooppa -rahoitusta yhteensä 231 miljoonaa euroa. Hankkeita on yhteensä 320 ja osallistumisia niihin 493. Suomalaisia toimijoita on mukana hankkeissa 159. Koko Horisontti Eurooppa -ohjelmasta on jaettu 8,1 miljardia euroa.

Tampereen korkeakoulusäätiö (18,7 M€) on eniten Horisontti Eurooppa -rahoitusta saaneiden toimijoiden listalla neljäntenä. Sitä edellä ovat VTT (30 M€), Helsingin yliopisto (22,9 M€) ja Aalto (18,9 M€).

Business Finland kertoi maaliskuussa 2022 suomalaistoimijoiden onnistumisprosentista, joka tuolloin oli 26 %:a – se oli hieman eurooppalaista 23 %:in keskiarvoa ylempi. Kilpailu tullee kiristymään rahoituskauden edetessä ja hakijoiden hakuvalmiuden parantuessa. Tyypillisesti onnistumiprosentti on ollut 12-14.

Lähteet:

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston kokoama Excel-taulukko 19.9.2022 tilanteesta:
Pirkanmaan HE-menestys 9.2022_final

Dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Business Finland, 15.3.2022 julkaistu yhteenvetojuttu

Sivu, jolta löydät BF:n aiemmat raportit