Pilottihankehaku kyberturvallisuus-verkoston kehittämiseksi nyt auki

Euroopan komissio on avannut pilottihankehaun tukeakseen kyberturvallisuusverkoston kehittymistä EU:n alueella. Haun kokonaisbudjetti on 50 miljoonaa euroa. Verkosto tuo yhteen kyberturvallisuuden tutkimusosaamista eri puolilta Eurooppaa ja kokoaa yhteen mm. yliopistoja sekä julkisia ja yksityisiä tutkimuskeskuksia. Projektien tavoitteena on luoda synergioita eri toimijoiden välille ja kehittää ratkaisuja, jotka parantaisivat kyberturvallisuutta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Haussa etsitään konsortioita, joiden tulee kehittää ”Tiekartta”, minkä avulla voitaisiin ratkaista kyberturvallisuuden teollisia haasteita. Tavoitteena on myös suunnitella klusteritoimintaa, jonka kautta voidaan jakaa tietoa ja kokemuksia haun eri projektien kesken.

Tiedonanto kyberturvallisuudesta hyväksyttiin syksyllä 2017 ja sen rahoitus on osa Horisontti 2020 -rahoitusohjelman työohjelmaa 2018-2020.

Haku on auki 1.2.2018 – 29.5.2018.

Lisätietoja.