Pathways2Resilience-ohjelmasta tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Pathways2Resilience on ohjelma, joka tukee Horisontti Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumisen missiota. Ohjelma auttaa alueita luovien ratkaisujen kehittämisessä liittyen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki halukkaat maat Euroopan unionista ja Horisontti Eurooppaan assosioituneista maista.  

Ilmastokestävyys on kykyä ennakoida, valmistautua ja vastata vaarallisiin tapahtumiin, trendeihin tai häiriöihin, jotka liittyvät ilmastoon. Ilmastokestävyyttä parannettaessa arvioidaan, kuinka ilmasto luo uusia riskejä ja muuttaa jo olemassa olevia, lisäksi parannetaan selviytymiskykyä riskeistä. Pathways2Resilience keskittyy alueiden ilmastokestävyyden parantamiseen, sillä ne mahdollistavat nopean ja pitkäkestoisen muutoksen ilmastotoimissa.  

Ohjelman tavoitteena on auttaa alueita ymmärtämään paremmin ilmastonmuutoksen riskejä, kehittämään polkuja, jotka valmistavat ja auttavat selviytymään muuttuvassa ilmastossa sekä testaamaan ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joita tarvitaan kestävyyden rakentamiseen. Tavoitteet pyritään saavuttamaan esimerkiksi tehostamalla rahoitusta innovatiivisille ratkaisuille ja kehittämällä, testaamalla ja parantamalla ratkaisuja sekä käynnistämällä laajaa kansalaisten osallistamista, niin että käytössä on parasta mahdollista asiantuntemusta ja ymmärrystä ajankohtaisista ja tulevista ilmastoriskeistä.  

Alueet ja yhteisöt voivat osoittaa kiinnostuksensa osallistua Pathways2Resilience-ohjelmaan vastaamalla kyselyyn. Ohjelmaan voivat osallistua myös sellaiset alueet, jotka eivät ole mukana ilmastonmuutokseen sopeutumisen missiossa.  Kyselyyn vastaaminen lisää mahdollisuuksia saada rahoitusta ja ohjelman mukaista tukea. Lisäksi vastanneet saavat ensimmäisenä tietoa rahoitusmahdollisuuksista, kutsuja rahoitukseen liittyviin tiedotustilaisuuksiin sekä tukea hakemuksien tekemiseen.  

Ohjelman suunnittelijoille kyselyyn vastaaminen tarjoaa tietoa tukea tarvitsevien alueiden kartoittamisen ja tunnistamisen suhteen. Lisäksi se auttaa tunnistamaan sopeuttamisen haasteita ja esteitä sekä tuen tarpeita.  

Ilmaise kiinnostuksesi täällä: EUSurvey – Survey (europa.eu) 


Horisontti Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumisen misiso keskittyy alueiden, kaupunkien ja paikallisviranomaisten tukemiseen niiden kehittäessä kestävyyttä ilmastonmuutosta vastaan. Mission tavoitteena on saada mukaan vähintään 150 Euroopan aluetta ja yhteisöä. 

Lue lisää: 

Pathway2Resilience (pathways2resilience.eu) 

Adaptation to climate change (europa.eu)