Panorama-lehti: Koheesiopolitiikan tulevaisuudennäkymät 

Panorama-lehti: Koheesiopolitiikan tulevaisuudennäkymät 

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston Panorama-lehden uusimmassa erikoisnumerossa keskitytään koheesiopolitiikan tulevaisuuteen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Älykkään erikoistumisen strategiat, viimeisimmät eurobarometritutkimustulokset sekä eri EU-toimielinten ja järjestöjen edustajien näkemykset Euroopan unionin koheesiopolitiikasta ovat keskeisiä teemoja tässä numerossa. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukoissa vapaaehtoisina työskentelevät nuoret kertovat kokemuksistaan lehden lopussa.

Lisätietoja