Paikallis- ja aluetason päättäjät vastustavat koheesiopolitiikan leikkauksia

Komissio on talousarvioehdotuksessaan kaudelle 2021–2027 suunnitellut 10 prosentin leikkauksia koheesiopolitiikkaan. EU:n puheenjohtajavaltio Bulgarian pääkaupunkiin Sofiaan 7.6. kokoontuneet paikallis- ja aluetason päättäjät sekä Euroopan alueiden komitean ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka” -valiokunta (COTER) vastustavat leikkauksia.

Sofian konferenssissa keskusteltiin komission ehdotuksesta. Dubrovnik-Neretvan maakunnan maakuntajohtaja Nikola Dobroslavićin mukaan ehdotuksessa esitetyt investoinnit esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen saavat paikallispäättäjiltä kannatusta, mutta koheesiopolitiikkaan suunniteltuja leikkauksia kritisoidaan. Paikallisten toimijoiden osallistamisen toivotaan säilyttävän asemansa keskeisenä keinona alueellisten erojen kaventamisessa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin mukaan Bulgaria on itse hyvä esimerkki koheesiopolitiikan onnistumisesta. Bulgaria aikookin nostaa ”kissan pöydälle” koheesiopolitiikan tulevaisuudesta, kuten Bulgarian varapääministeri Tomislav Donchev asian ilmaisee.

Konferenssissa koheesiopolitiikan todettiin olevan ”investointi kansalaisiin ja Euroopan tulevaisuuteen”. Leikkaukset sen sijaan nähtiin alueiden valmiuksia heikentävänä tekijänä.

AK:n COTER-valiokunta perehtyy komission ehdotukseen ja esittää kehitysehdotuksensa helmikuuhun mennessä. AK haluaa turvata koheesiopolitiikan merkityksen myös vuoden 2020 jälkeen, ja sitä varten on käynnistetty #CohesionAlliance -kampanja.

Alueiden komitean juttu aiheesta