Paikallis- ja aluehallinnon edustajille suunnitellaan EU-koulutusohjelmaa

Euroopan alueiden komitea (CoR) kannustaa komissiota käynnistämään paikallis -ja aluehallinnon edustajille suunnatun koulutus -ja vaihto-ohjelman vuosina 2018-2020. Ohjelman tarkoituksena on tarjota edustajille koulutusta Euroopan unionin toiminnasta sekä EU-rahoituksesta. Samankaltainen ohjelma toteutettiin vuosina 2012-2013 ja siitä saatiin hyviä kokemuksia.

Yhä enenevissä määrin edustajien työnkuvaan kuuluvat EU-politiikan seuraaminen ja rahoitusohjelmien kanssa työskentely. Koulutus tarjoaisi tietoa EU-lainsäädännöstä ja toimisi myös areenana kokemusten vaihtamiselle eri maiden edustajien kesken sekä hyvien toimintatapojen jakamiselle. Paikallis -ja aluehallinnon edustajat ovat myös tärkeä linkki EU:n ja kansalaisten välillä.

Komitea kannustaa Euroopan parlamenttia tukemaan aloitetta, jotta projekti voitaisiin liittää osaksi vuoden 2018 budjettia ja käynnistää vuonna 2019.

Lue lisää.