Ovatko tiedemissiot tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tulevaisuus?

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta seuraavan tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman sisällöstä ja on nimittänyt University College Londonin Maria Mazzucaton laatimaan selvityksen uudesta rahoituskaavasta, joka pohjautuisi tutkimusmissioihin. Ajatuksena on, että yksi missio keskittyisi tiettyyn, suhteellisen tarkkaan rajattuun, yhteiskunnalliseen haasteeseen ja kaikki mission alla rahoitetut projektit suuntaisivat täten mission ilmaiseman haasteen ratkaisemiseen. Inspiraatiota on haettu esimerkiksi John F. Kennedyn asettamasta tavoitteesta lähettää ihminen kuuhun. Esimerkkinä mahdollisesta EU-missiosta on esitetty muun muassa ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamista vuoteen 2030 mennessä.

Mazzucato painottaa, ettei missioiden asettamiin haasteisiin tule vastata pelkästään uuden teknologian avulla. Hän näkee missioiden mahdollistavan myös olemassa olevan teknologian soveltamisen uusilla tavoilla. Komission toiveena on, että missioiden asettamat haasteet motivoisivat tutkijoita kurottamaan korkeammalle ja varmistaisivat, että EU:ssa tehtävä tutkimus olisi yhteiskunnalle hyödyksi.

Missioiden sisältö, laajuus ja paikka tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmassa on kuitenkin vielä pitkälti auki. Ei ole esimerkiksi selvää, korvaavatko missiot pitkäkestoiset, eri toimijat yhteen tuovat FET -lippulaivahankeet, joilla pyritään ratkaisemaan suuria tieteidenvälisiä ja teknologisia haasteita. Komissio pyrkii kuitenkin välttämään päällekkäisyyksiä eri ohjelmien sisällöissä.

Komissio julkistaa ehdotuksensa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä  toukokuussa. Tarkempaa tietoa tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sisällöstä odotetaan pian tämän jälkeen.

Lue lisää