Osallistu Eurooppalaisen kaupunkialoitteen verkkopalvelun kehittämiseen

Elokuussa on avattu kysely, jonka vastausten avulla pyritään muokkaamaan Euroopan kaupunkialoitteen (European Urban Initiative, EUI) verkkopalveluja.

EUI-aloitetta kehitetään parhaillaan ja tavoitteena on vahvistaa yhtenäistä ja osallistavaa lähestysmistapaa kestävään kaupunkikehitykseen sekä tarjota vahvempia yhteyksiä EU-politiikkoihin, etenkin koheesiopolitiikkaan ja kaupunkeihin kohdistuviin EAKR-investointeihin.

Hauts-de-Francen alue palvelee EUI-sihteeristönä. Sen tehtävänä on kehittää myös uusi verkkosivu, jolta löytyy kaikki EUI:ta koskeva tieto sekä kaupunkeja ja niiden sidosryhmiä tukeva tiedonjakoalusta. Uusien digitaalisten työkalujen luomista koskien sihteeristö kerää nyt tietoa ja pyrkii saamaan paremman käsityksen alustaa käyttävien sidosryhmien tarpeista.

Kyselyyn voi vastata 15.10.2022 asti. Kysymyksiä ja huomioita voi lähettää osoitteeseen: knowledge_communication@uia-initiative.eu.