Osallistu innovaatiohankintoja palkitsevaan kilpailuun

European Innovation Procurement Awards (EUIPAwards) -kilpailussa annetaan tunnustusta julkisten ja yksityisten ostajien, luonnollisten henkilöiden ja näitä käytäntöjä tukevien oikeushenkilöiden panostukselle innovaatiohankintojen edistämiseksi ja toteuttamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Tänä vuonna järjestettävässä toisessa EUIPAwards -kilpailussa on kolme kategoriaa:

1) Innovaatiohankintastrategia. Palkitaan kokonaisvaltainen ja kohdennettu strategia/toimintasuunnitelma, joka käynnistää kestäviä innovaatiohankintakäytäntöjä.

2) Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen. Palkitaan innovatiivisia hankintakäytäntöjä, joilla pyritään torjumaan COVID-19 -pandemiaa ja/tai sen seurauksia toipumisvaiheessa.

3) Hankintojen johtaminen. Palkitaan ansioituneita henkilöitä ja/tai oikeushenkilöitä, jotka luovat vahvoja roolimalleja, antavat muille mahdollisuuden menestyä innovaatiohankintojen käytössä ja käyttöönotossa tai kehittävät, tukevat ja edistävät uusien innovatiivisten hankintakäytäntöjen käyttöönottoa innovaatioekosysteemissä.

Kussakin kategoriassa voittaja saa 75 000 € ja toiseksi tullut 25 000 €.

Hakeminen

Osallistujat voivat hakea vain yhteen kolmesta kategoriasta samalla hakemuksella ja samoilla toimilla. Kilpailu on avoin kaikille julkisille ja yksityisille ostajille, luonnollisille henkilöille ja näitä käytäntöjä tukeville oikeushenkilöille, jotka sijaitsevat jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai Horisontti Eurooppa -ohjelmaan osallistuvassa maassa.

Kelpoisuusvaatimukset

  • Kategorioissa innovaatiohankintastrategia ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen hakukelpoisia ovat kaikki julkiset ja/tai yksityiset hankkijat sekä yksityishenkilöt/luonnolliset henkilöt.
  • Hankintojen johtamisen kategoriassa hakukelpoisia hakijoita ovat kaikki julkiset ja/tai yksityiset hankkijat, yksityishenkilöt/luonnolliset henkilöt ja/tai hankintakäytäntöjä tukevat oikeussubjektit.
  • Palkittava hankintakäytäntö on täytynyt toteuttaa jäsenvaltiossa (mukaan lukien merentakaiset maat ja alueet) tai Horisontti-ohjelmaan osallistuvassa maassa.
  • Innovaatiostrategian ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen kategorioissa palkittavat hankintakäytännöt on liitettävä päättyneeseen tai käynnissä olevaan aloitteiseen, joka on aloitettu 1.1.2018 jälkeen.
  • Hakijat, jotka ovat jo saaneet EU:n tai Euratomin palkinnon, eivät voi saada toista palkintoa samoista toimista.
  • Aikaisempien EUIPAwards -kilpailujen voittajat sekä vuoden 2021 kilpailussa toiseksi sijoittuneet eivät kelpaa hakijoiksi.

Palkitsemisperusteet

  • Muutos: edesauttaa hankintakäytäntöjen muuttamista innovaatiohankinnoiksi, tavoitteena varmistaa kestävä ja osallistava kasvu.
  • Käyttöönotto: innovatiivinen hankintakäytäntö, joka on monistettavissa sekä skaalattavissa edistäen siten tehokkaampien ja vaikuttavampien ratkaisujen tarjoamista.
  • Yhteistyö: innovaatiohankintakäytäntöihin liittyvä osoitettu yhteistyö. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää synergioiden luomiseen, parhaiden käytäntöjen edistämiseen, valmiuksien ja taitojen kehittämisen tukemiseen sekä tiedon jakamiseen sidosryhmien välillä eri alueilla.
  • Yhteiskunnallinen vaikutus: käytännöt, joilla on toteutettu olevan myönteisiä määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia yhteiskuntaan, painottaen erityisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän painopisteiden saavuttamista.

Hakuaika päättyy 22.6.2022 klo 17 (CET)

Lue lisää täältä.