Osallistu Erasmus+ -ohjelman arviointiin

Euroopan komissio on aloittanut julkisen kuulemisen Erasmus+ -ohjelmaan eli EU:n koulutus, nuoriso- ja urheilualan lippulaivaohjelmaan liittyen. Tämän aloitteen on tarkoitus tarjota yksilöille ja organisaatioille mahdollisuus esittää niin näkemyksensä kuin myös osallistua Erasmus+ -ohjelman arviointiin.

Julkisessa kuulemisessa arvioidaan Erasmus+ -ohjelman tuloksellisuutta viiden kriteerin kautta: tehokkuus, vaikuttavuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n tuoma lisäarvo.

Kuulemisessa keskitytään Erasmus+ -ohjelman eri painopisteisiin:

  • Merkityksellisyys: Vastaavatko ohjelman tavoitteet nykyisiä tarpeita?
  • Kestävyys: Kuinka tehokkaasti Erasmus+ pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään?
  • Osallisuus: Kuinka osallistava Erasmus+ on? Tavoittaako se tehokkaasti vähempiosaiset?

Kuuleminen tukee Euroopan komissiota keräämään dataa ja näkemyksiä ohjelman tuottamista tuloksista.

Kuulemisessa kaivataan näkökulmia yhteiskunnan eri osa-alueilta; opiskelijoilta, nuorisontyöntekijöiltä ja kansalaisjärjestöiltä sekä muilta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta.

Osallistu täältä.