Opas pk-instrumenttihakemuksen kirjoittamisen tueksi

Kansallisten innovaatioyhteyshenkilöiden verkosto Access 4 SMEs on julkaissut oppaan pk-instrumenttihakemusten kirjottamisen avuksi. Oppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi hakemuksen eri osioita ja tarjotaan neuvoja hakemuspohjan täyttämiseen. Oppaasta löydät myös käteviä vinkkejä, joiden avulla hiot hakemuksesi mahdollisimman hyväksi. Opas pohjautuu tuhansiin aiempiin hakemuksiin ja niiden saamiin palautteisiin.

Lisätietoja ja oppaan löydät täältä.