Opas kiertotalouskaupunkeja koskevasta aloitteesta (CCRI) luettavissa

Euroopan unionin kiertotalouskaupunkeja ja -alueita koskevasta aloitteesta (Circular Cities and Regions Initiative, CCRI) on julkaistu kattava opas hankkeiden toteuttamiseen ja CCRI-metodologiaan liittyen. Oppaan tarkoituksena on tarjota päätöksentekijöille käytännön ohjausta, joka auttaa nopeuttamaan kiertotalouteen siirtymistä paikallisella ja alueellisella tasolla. Tämän lisäksi oppaasta on hyötyä kaupungin sidosryhmille, kuten yrityksille ja asukkaille sekä tutkimuksen parissa toimiville.

Dokumentissa tarkastellaan esimerkiksi aiempia ja tällä hetkellä käynnissä olevia aloitteita, joilla pyritään kiertotalouden toteuttamiseen paikallisella tasolla. Samalla se toimii pääasiallisena oppaana, joka auttaa pilottiryhmiä ja muita kiinnostuneita kaupunkeja ja alueita kehittämään ja toteuttamaan kiertotalouden toimintasuunnitelmia ja Circular Systemic Solution (CSS) ratkaisuja.

CSS-käsite esiteltiin ensimmäistä kertaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa monialaisena alueellisena demonstraatiohankkeena kiertotalouden ja ilmastoneutraalin talouden edistämiseksi. CCRI-aloitteessa kiertotalouden pilottialueena on mukana myös Pirkanmaa.

Dokumentissa esiteltävä CCRI-metodologia lyhyesti:

  • määrällisen ja laadullisen tiedon rakentaminen liittyen resurssien kulutuksen ja jätteen tuottamiseen alueen järjestelmässä
  • määrälliseen ja laadulliseen tietoon pohjautuva kaupungin/alueen prioriteettien ja niihin liittyvien tavoitteiden määrittely
  • strategioiden ja CSS-aloitteiden taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi
  • sääntelyyn liittyvien teknologisten, taloudellisten ja muiden tekijöiden ja esteiden analyysi liittyen valittujen ratkaisujen toteuttamiseen
  • erityisten mitattavissa olevien tavoitteiden määrittely aikakehyksen mukaan sekä niiden mittaamiseen tarkoitetut indikaattorit prioriteettien ja tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi
  • sidosryhmien sitouttamissuunnitelmien ja CSS-ratkaisujen luominen

CCRI-metodologiaan liittyy kolme eri vaihetta:

  1. paikallisen kontekstin ymmärtäminen (MAP)
  2. interventioalueiden priorisoiminen ja CSS-toimien määrittely ja arviointi (DESIGN)
  3. rahoituksen tunnistaminen ja CSS-hankkeen aloittaminen (IMPLEMENT)

Seikkaperäinen CCRI-opas on ladattavissa täällä.