On aika vaikuttaa European Universities -aloitteen sisältöihin

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti syyskuussa 2017 Sorbonnen puheessaan, että EU ryhtyisi kehittämään niin sanottuja eurooppalaisia yliopistoja. Euroopan komissio lähti tämän jälkeen valmistelemaan ajatusta ja sitä muokataan parhaillaan.

European Universities Initiative -aloitetta valmistelee Euroopan komission koulutuksen pääosasto DG EAC. Tavoitteena on, että vielä tällä rahoiskaudella – syksyllä – avattaisiin European Universities Initiative -pilottihaku. Tarkoituksena on rahoittaa pilottihaun kautta viisi verkostoa, joissa kussakin olisi mukana 4-6 yliopistoa. Nämä tekisivät yhteistyötä niin tutkimus-, koulutus- kuin innovaatiosektoreilla. Vuoteen 2024 mennessä pilottihakujen kautta tavoitellaan 20 yliopistoverkoston muodostamista.

Rahoitusta kullekin valitulle verkostolle annettaisiin 5 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana. Pilotin rahoitus olisi siis mahdollisesti 100 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että tavoitteena olisi saada verkostoihin mukaan kumppaneita kaikista jäsenvaltioista.

Parhaillaan on auki julkinen kuuleminen aiheesta (ei ole kerrottu päivämäärää, jolloin se päättyy). Jo julkaistuihin eri yliopistoverkostojen ja edunvalvojien näkemyksiin voi tutustua DG EAC:in sivuilla. Yliopistojen on siis nyt aika saada äänensä kuuluviin!

Lue aiheesta lisää DG EAC:in European Universities Iniative -sivulta. Myös esimerkiksi Science Business sekä Times Higher Education ovat kirjoittaneet aiheesta aiemmin.