Nuoret, arvot ja EU – tapahtumatuki

Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuki on Euroopan nuorison teemavuoden toiminto Suomessa. Teemavuoden kautta nuorille halutaan tarjota mahdollisuus toteuttaa omia projektejaan, tapahtumiaan, kampanjoitaan tai aloitteitaan, jotka tavalla tai toisella liittyvät eurooppalaisiin arvoihin ja niiden edistämiseen. Eurooppalaisia arvoja ovat mm. rauha, solidaarisuus, demokratia, osallisuus, ihmisoikeudet, vapaus ja ilmastokestävyys. Kyseessä on ns. mikrotuki, jolla voidaan kattaa joko osa tai kaikki tapahtuman tai hankkeen kustannuksista. Tapahtumatuki on erityisesti suunnattu ruohonjuuritasolla ja paikallistasolla toteutettaviin tapahtumiin, tilaisuuksiin, projekteihin ja kampanjoihin. Tuen alla on mahdollista järjestää erilaisia toimintoja.

Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuen haku on avoinna 9.5-15.11.2022 kaikille 13–29-vuotiaille nuorille. Tapahtumatuen määrä on 400–1000 €. Järjestettävä tapahtuma tulee toteuttaa teemavuoden aikana eli viimeistään 31.12.2022. 

Hakemuksen on tultava nuorten ryhmältä. Ryhmän muodostavat vähintään neljä nuorta. Yksittäinen nuori ei voi hakea tapahtumatukea. Ellei ryhmässä ole yhtään täysi-ikäistä nuorta, ryhmän tulee saada taustatahokseen organisaatio, esim. kunnan nuorisotoimi tai järjestö. Suunnitellun tapahtuman toteuttajina tulee olla nuoret itse. Organisaatiot voivat hakea tapahtumatukea nuorten puolesta, mutta eivät voi olla tapahtuman lopullisena toteuttajana. 

Lue lisää täältä.