Next Generation EU – ohjeistusta jäsenvaltioille ja seuraavat vaiheet

Euroopan komissio esittää strategiset ohjeet elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa varten vuotuisessa kestävän kasvun strategiassaan 2021. Elpymis- ja palautumistukiväline on Next Generation EU:n keskiössä oleva tärkeä elpymisväline, jolla tuetaan EU:ta, jotta se voi selvitä kriisistä entistä vahvempana ja kestävämpänä. Välineestä myönnetään ennennäkemättömän suurella summalla, 672,5 miljardilla eurolla, lainoja ja avustuksia etupainotteisena rahoitustukena elpymisen ensimmäisiä kriittisiä vuosia varten.

Vuotuisen kestävän kasvun strategian julkaisemisen myötä käynnistetään tämän vuoden EU-ohjausjakso. Komissio käynnisti viime vuoden vuotuisen kestävän kasvun strategiallaan uuden kasvustrategian, joka perustuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja kilpailukykyisen kestävyyden käsitteeseen. Tämän vuoden vuotuinen kestävän kasvun strategia on kaikilta osin jatkoa edelliselle strategialle. Viime vuoden vuotuisessa kestävän kasvun strategiassa esitetyt neljä ulottuvuutta eli ympäristökestävyys, tuottavuus, oikeudenmukaisuus ja makrotalouden vakaus pysyvät jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien ja kansallisten uudistusten ja investointien ohjaavina periaatteina. Nämä ulottuvuudet ovat keskeinen osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, ja niillä varmistetaan, että uusi kasvustrategia auttaa luomaan perustan vihreälle, digitaaliselle ja kestävälle elpymiselle.

Jotta jäsenvaltiot voisivat hyötyä elpymis- ja palautumistukivälineestä, niiden olisi toimitettava elpymis- ja palautumissuunnitelmaluonnoksensa, joissa esitetään edellä mainittujen EU:n ohjaavien poliittisten periaatteiden mukaiset kansalliset investointi- ja uudistusohjelmat. Jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmissa olisi otettava huomioon viime vuosien maakohtaisissa suosituksissa ja erityisesti vuosien 2019 ja 2020 ohjausjaksojen yhteydessä esiin tulleet talouspoliittiset haasteet. Jäsenvaltioiden olisi voitava suunnitelmiensa avulla parantaa talouksiensa kasvupotentiaalia ja taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä sekä luoda työpaikkoja ja edistää vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta

Komissio myös esittelee tänään jäsenvaltioille tarkoitetut lisäohjeet ja vakiomuotoisen mallin, joiden avulla ne voivat laatia elpymis- ja palautumissuunnitelmansa.

Lippulaivahankkeet

Komissio kannustaa voimakkaasti jäsenvaltioita sisällyttämään suunnitelmiinsa jäljempänä lueteltujen tärkeimpien osa-alueiden investoinnit ja uudistukset. Osa-alueiden valinnan perusteena olivat niiden merkitys jäsenvaltioissa, niiden edellyttämät erittäin suuret investoinnit sekä niiden tuomat mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja kasvua ja hyödyntää vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta:

  1. Tehostaminen – Tulevaisuuden huomioon ottavien puhtaiden teknologioiden käyttöönoton aikaistaminen ja uusiutuvien energialähteiden kehittämisen ja käytön vauhdittaminen
  2. Kunnostaminen – Julkisten ja yksityisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
  3. Lataus ja tankkaus – Tulevaisuuden huomioon ottavien puhtaiden teknologioiden edistäminen kestävien, helposti saavutettavien ja älykkäiden liikennemuotojen ja lataus- ja tankkausasemien käytön sekä julkisen liikenteen laajentamisen vauhdittamiseksi
  4. Yhteenliittäminen – Nopeiden laajakaistapalvelujen, myös kuitu- ja 5G-verkkojen, ripeä käyttöönotto kaikilla alueilla ja kaikissa kotitalouksissa
  5. Nykyaikaistaminen – Julkishallinnon ja julkisten palvelujen, kuten oikeuslaitoksen ja terveydenhuollon palvelujen, digitalisointi
  6. Tehostaminen – Teollisuuden pilvipalvelukapasiteetin lisääminen Euroopassa ja kaikkein tehokkaimpien, edistyksellisimpien ja kestävimpien prosessorien kehittäminen
  7. Uudelleen kouluttautuminen ja osaamisen parantaminen – Koulutusjärjestelmien mukauttaminen tukemaan digitaitoja ja yleissivistävää ja ammatillista koulutusta kaikenikäisille

Välineen täytäntöönpanoa koordinoi elpymistä ja palautumista käsittelevä komission työryhmä tiiviissä yhteistyössä talouden ja rahoituksen pääosaston kanssa.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote