Neuvoston linjaukset tulevasta tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmasta julkaistu

Neuvoston linjaukset tulevasta tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmasta julkaistu

Eurooppa -neuvosto on julkaissut ensimmäiset linjauksensa yhdeksännestä puiteohjelmasta (FP9), joka tulee seuraamaan nykyistä tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmaa Horisontti 2020.

Neuvosto korostaa yhteistyön tärkeyttä komission ja jäsenmaiden välillä puiteohjelmaa valmistellessa ja, että EU:lle lisäarvoa tuovat toimet tulee asettaa etusijalle ohjelman suunnittelussa. Neuvosto kehottaa myös kaikkia jäsenmaita täyttämään EU -tavoitteen käyttää 3% bruttokansantuotteesta tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin.

Itse puiteohjelman sisältöön liittyen neuvosto ilmaisee tukensa komission Lamy -ryhmän suosituksille tehtävä-lähtöisestä, yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvästä lähestymistavasta. Neuvosto myös toivoo EU:n rahoituskenttään parempaa harmoniaa ja enemmän synergioita eri ohjelmien välille. Neuvosto ilmaisee tukensa Euroopan tutkimusalueen (ERA) kehittämiselle ja vahvistamiselle. Neuvosto kannattaa apurahojen käyttöä lainojen sijaan projekteja rahoitettaessa.

Neuvosto painottaa, että yhdeksännen puiteohjelman tulee perustua yhteistyöhön, tutkimuksen ja innovaatioiden erinomaisuuteen, yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja avoimuuteen.

Lue neuvoston linjaukset kokonaisuudessaan