Neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun rakennerahasto- ja koheesiovaroista

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 8.12. alustavaan sopuun alue- ja koheesiovaroista. Merkittävä osa Euroopan aluekehitysvaroista käytetään älykkääseen kasvuun ja vihreään talouteen. Ainakin 30 prosenttia aluekehitysvaroista korvamerkattiin ilmastotoimiin. Lisäksi entistä enemmän painoarvoa annetaan kaupungeille ja kestävälle kaupunkikehitykselle. Kaupungeille varataan ainakin 8 %:ia EAKR-varoista kestävään kaupunkikehitykseen. Lisäksi luodaan ja rahoitetaan Eurooppalainen kaupunkialoite (European Urban Initiative).

Lisäksi instituutiot päättivät, että ympäristö-, ilmasto-, biodiversiteetti- ja kiertotalouden periaatteita on kunnioitettava. Myös tutkimukseen ja innovaatioihin panostetaan entistä enemmän ns. Interregional Innovation Investments Instrumentin avulla.

Lue lisää: Euroopan parlamentti (8.12.2020)