NEB Booster 2.0 -ehdotuspyyntö yrityksille on avattu

Horisontti Euroopan alla toimiva Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avannut 16.1.2023 uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin liittyvän ehdotuspyynnön nimellä New European Bauhaus Booster 2.0. Haku koskee EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing ja EIT Urban Mobility -innovaatioyhteisöjä.

Haussa etsitään innovatiivisia ja ratkaisuja kehittäviä hankkeita, jotka “tekevät Euroopasta kestävämmän, osallistavamman ja kansalaisten elämänlaatua parantavan”. NEB Booster 2.0 auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa ja saamaan kansainvälistä näkyvyyttä.

Ehdotuspyyntöön pyydetään hakemuksia eurooppalaisilta start up- ja scale up -yrityksiltä, jotka ajavat kestävää muutosta kaupungeissa, teollisuudessa, ilmastossa, ruoassa, hyvinvoinnissa ja elämänlaadussa. 20 parasta yritystä saa yhteensä yhden miljoonan euron edestä  (50 000 euroa / yritys) tukipalveluja, joihin sisältyy muun muassa valmennusta, mentorointia, kansainvälistymis- ja varainkeruutukea sekä pääsy eurooppalaisen innovaatioyhteisön verkostoihin. 

Hakemuksissa on osoitettava ratkaisujen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä kerrottava, miten ne tukevat uuden eurooppalaisen Bauhausin kolmea ydinperiaatetta:

  • Kestävyys: ilmastotavoitteet, kiertotalous, saasteettomuus ja biodiversiteetti.
  • Estetiikka: toiminnallisuuden lisäksi huomioidaan laatu ja tyyli.
  • Osallisuus: monimuotoisuuden, tasa-arvon, saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden korostaminen.

Hakemuksia voi lähettää 13.3.2023 asti. Mukaan valituista yrityksistä ilmoitetaan toukokuun 2023 aikana.

Lue lisää täältä.