Museovirasto käynnistää Suomen ensimmäisten Euroopan kulttuuriperintötunnusten haun

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.
Suomalaisilla kulttuuriperintökohteilla on nyt ensi kertaa mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta, ja alan toimijoita kutsutaankin nyt tekemään hakemuksia. Tunnus voidaan myöntää kohteille, jotka sijaitsevat EU:n alueella ja ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta tärkeitä. Lisäksi kohteita on kehitettävä pedagogisen hankkeen kautta.
Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle 10.8.2020 mennessä. Aiehaku on varsinaista hakemusta kevyempi kymmenen kysymyksen dokumentti, jonka kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä käsittelee. Käsittelyn perusteella Museovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen siitä, mitä kohteita Suomesta ehdotetaan tunnuksen saajiksi. Näistä kohteista tehdään varsinainen hakemus Euroopan komissiolle. Suomesta voidaan lähettää 1–2 hakemusta joka toinen vuosi.
Ensimmäinen hakuun opastava työpaja järjestetään 6.5.2020 verkkotapaamisena. Työpaja on tarkoitettu yhteisöille, instituutioille ja organisaatioille, jotka ylläpitävät kulttuuriperintökohdetta ja harkitsevat Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakemista. Webinaarissa käydään läpi hakukriteereitä ja hakuprosessia sekä syitä hakea tunnusta.
Lue aiheesta lisää täältä.