Mikko Aaltonen aloitti Tampereen ja Pirkanmaan edustajana alueiden komiteassa

Euroopan alueiden komitea kokoontui helmikuun toisella viikolla Brysselissä uuden toimikautensa (2020-2025) järjestäytymisistuntoon.

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen ja Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen Mikko Aaltonen (vas.) on aloittanut kautensa alueiden komitean jäsenenä. Jari Andersson (kok.) Sastamalan kaupunginvaltuustosta jatkaa varajäsenenä.

Mikko Aaltonen on jäsen talouspolitiikan (ECON) sekä sosiaalipolitiikka-, koulutus-, työllisyys-, tutkimus ja kulttuuri- valiokunnassa (SEDEC). ECON:issa käsitellään teollisuus-, pk-yritys-, talous- ja rahapolitiikkaa, talouden ohjausjaksoa, sisämarkkinoita, kansainvälistä kauppaa ja tulleja, julkisia hakintoja, kilpailu- ja valtionapupolitiikkaa. SEDEC-valiokunnan toimiala on puolestaan hyvin laaja: työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, liikkuvuus, koulutus sekä tutkimus- ja innovaatioasiat. Myös mediateknologia, nuoriso-, urheilu-, monikielisyys- ja monikulttuurisuusasiat kuuluvat tähän valiokuntaan. Digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvät asiat siirrettiin tämän kauden vaihtuessa SEDEC:istä ECON:iin.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok.) ja varapuheenjohtajana toimii Keravan kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd.).

Uutta tällä kaudella on se, että vihreät eivät ole enää osa EPP-ryhmää vaan muodostavat nyt oman ryhmänsä alueiden komiteassa. Uuden ryhmän puheenjohtajina toimivat Oulun kaupunginvaltuutettu Satu Haapanen ja Schleswig-Holsteinin osavaltiopäivien jäsen Bernd Voss.

Taustaa

Alueiden komitea on EU:n päätöksentekoon osallistuva neuvoa-antava elin. Sen päätehtävänä on tuoda esille EU-lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohtia. Alueiden komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille EU-lainsäädäntöasioista. Jäsenvaltiot valitsevat omat edustajansa alueiden komiteaan. Valtuuskunnat heijastelevat jäsenvaltioiden poliittista, maantieteellistä, alueellista ja paikallista tasapainoa. Alueiden komiteassa on yhteensä 350 jäsentä ja 350 varajäsentä. Suomen valtuuskunnassa on yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä ja saman verran varajäseniä.

Lähteet:

EU-toimiston aiempi uutinen aiheesta

Alueiden komitea: Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunta aloittaa toimikautensa

Kuntalehti: Alueiden komitean uutta vihreää ryhmää johtava Satu Haapanen: Kuntalaisten tietoisuutta komitean työstä pitää lisätä