Merkittävä määrä EU-rahoitusta tulossa koronaviruksesta kärsiville

Euroopan komissio julkaisi 2.4.2020 lisätoimenpiteitä ihmisten ja yritysten tukemiseksi koronakriisissä. Niiden perustana ovat yhteistyö, joustavuus ja solidaarisuus. Komissio ehdottaa 100 miljardin euron SURE-solidaarisuus-instrumentin luomista, jolla tuetaan työntekijöiden toimeentuloa ja autetaan yrityksiä jatkamaan toimintaansa. Komissio ehdottaa myös kaikkien käytettävissä olevien rakennerahastovarojen suuntaamista koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Myös maanviljelijät, kalastajat sekä kaikkein eniten kärsineet saavat tukea. Lisäksi suunnitellaan hätärahastoa. Rahoitus aloitteisiin tulee EU:n nykyisestä budjetista. Komissio toteaa, että EU:n vastauksen koronakriisiin ja sen jälkeiseen aikaan on oltava mittakaavaltaan ennennäkemättömän suuri, nopea ja solidaarinen.

EU:n talous tarvitsee tukea koronaviruksesta johtuviin taloudellisiin seurauksiin. SURE-instrumentin tarkoituksena on saada liikkeelle sadan miljardin euron edestä tukea valtioille, jotka niitä tarvitsevat työntekijöiden tulojen – vuokran ja muiden laskujen maksamiseksi – ja yritysten toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Myös itsensä työllistäviä tuetaan. Joillain jäsenvaltioilla on jo ja monet muut suunnittelevat lyhytaikaisia ohjelmia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lainat perustuvat jäsenvaltioiden antamille vakuuksille. Tukea ohjataan etenkin niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kaikki jäsenvaltiot voivat kuitenkin käyttää SURE-tukea.

Kaikki koheesiopolitiikan toteutuksessa käytettävää kolme rahastoa – Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasta ja Koheesiorahasto – valjastetaan koroviruskriisin vaikutusten helpottamiseen. Komissio haluaa varmistaa, että varoja voidaan ohjata sinne missä niitä eniten tarvitaan, joten varojen siirrot eri alueiden sekä politiikkatavoitteiden kesken mahdollistetaan. Lisäksi yhteisrahoitus-vaatimuksista luovutaan. Hallintoa yksinkertaistetaan.

Komissio ehdottaa uuden rahaston perustamista, jolla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Fund for European Aid to the Most Deprived –rahaston kautta myönnetään sähköisiä vouchereita ( vähennetään tartuntariskiä´) sekä mahdollisuus ostaa suojavälineitä niille, jotka toimittavat apua.

Lisäksi komissio ehdottaa Emergency Support Instrumentin luomista tämän vuoden EU-budjetissa jäljellä olevilla kolmella miljardilla eurolla. EU kohtaa nyt ensimmäistä kertaa historiassaan tämän mittakaavan terveyskriisin. Komissio pyrkii varmistamaan suojavälineiden ja hengityslaitteiden saatavuuden. Teollisuuden ponnisteluista huolimatta jäsenvaltioilta puuttuu silti tarvittavia välineitä ja laitteita. Myöskään hoitotiloja ei ole tarpeeksi ja pitäisi pystyä siirtämään potilaita tai hoitohenkilökuntaa sinne missä resursseja tarvitaan. Tukea tarvitaan myös massatestaukseen, lääketieteelliseen tutkimukseen, uusien hoitokeinojen käyttöön, sekä rokotteiden ostamiseen ja jakeluun EU:ssa. Kolmen miljardin summasta 300 miljoonaa euroa annettaisiin RescEU:lle välinehankintoihin. Näistä varoista tuetaan myös pakolaisleireillä olevia. Instrumentilla EU myös tekisi julkisia hankintoja jäsenvaltioiden puolesta.

Maanviljelijöitä ja kalastajia tuetaan EU:n maatalous- ja kalatalousrahastojen kautta niiden joustavuutta parantamalla. Toimet mahdollistavat esimerkiksi tuotannon väliaikaisen keskeytyksen tai varastojärjestelyjen kehittämisen. Myös ennakkomaksuja sekä hallinnollista taakkaa helpotetaan.

Komissio on jo edellisviikkoina ehdottanut useita tukitoimia kymmenien miljardien eurojen arvosta, ja EU-instituutiot ovat ne hyväksyneet. Toimien puitteissa voidaan tukea terveydenhoitojärjestelmiä, yrityksiä ja työntekijöitä, mutta myös rokotekehitystä, yhteisiä julkisia hankintoja sekä varmistaa tavaroiden liikkuvuus yli rajojen. Lue EU-toimiston juttu aiemmista toimista täältä.

Lisätietoa komission lehdistötiedotteesta.