Mariya Gabriel puolustaa tulevan Euroopan horisontti -rahoitusohjelman budjettia

Euroopan unionin jäsenvaltiot käyvät nyt keskustelua tulevasta unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027. Unionin jäsenvaltioiden, jotka ovat edustettuina Euroopan unionin neuvostossa, tulee hyväksyä budjetti yksimielisesti. Verrattuna edelliseen kauteen 20142020, komissio onkin esittänyt merkittäviä lisäyksiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitukseen (EU2019FI).

Euroopan horisontti -rahoitusohjelmalle on esitetty 94.1 miljardin euron budjettia. Suoranaisesti siihen kohdistuvaa leikkausta ei ole esitetty, mutta jäsenvaltiot ovat esittäneet myös muita prioriteetteja rahan allokoimiselle. Tuleva innovaatio- ja nuorisoasioiden komissaari Mariya Gabriel puolustaa kuitenkin äänekkäästi Euroopan horisontin budjettia.

Euroopan parlamentti on esittänyt, että Euroopan horisontin budjettia voisi korottaa 120 miljardiin euroon. Huolta jäsenvaltioiden kesken kuitenkin aiheuttaa Brexit ja sen tuoma lovi unionin kokonaisbudjettiin.

Lue lisää Science Businessin uutisesta täältä.

Monivuotisen rahoituskehyksen 20212027 neuvotteluja voit seurata täältä.