Luovan Euroopan ensimmäiset haut ovat auki 

Luova Eurooppa –rahoitusohjelman ensimmäiset haut Kulttuurin alaohjelmassa ovat avautuneet ja lisää hakuja avautuu vielä myöhemmin kesäkuussa. Eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden, kirjallisuuden levityshankkeiden ja foorumien hakuajat umpeutuvat syyskuussa ja eurooppalaisten verkostojen hakuaika elokuussa. Myös monialaisen toimintalinjan alla on avautunut Creative Innovation Lab –haku, joka sulkeutuu lokakuussa. Hakemukset laaditaan Euroopan komission Funding & Tender –portaalissa, josta löytyy hakemiseen liittyen esimerkiksi budjettilomake ja sähköinen hakulomake. Edellisen ohjelmakauden 2014-2020 toimintojen lisäksi Luova Eurooppa tukee kuluvalla rahoituskaudella 2021-2027 myös hyvin pieniä hankkeita ja tarjoaa entistä kohdennetumpaa rahoitusta tietyille sektoreille. Ohjelman läpileikkaavina teemoina on ympäristökysymykset ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä inkluusio, moninaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Myös yhteistyöhankkeiden EU-tuen osuutta on kasvatettu ja parhaimmillaan se voi olla jopa 80 %. Rahoitusta on yhteensä jaossa noin 126 miljoonaa euroa, josta eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden osuus on 60,94 miljoonaa euroa.  

Jo avautuneet haut:  

  • eurooppalaiset yhteistyöhankkeet, DL 7.9.2021  
  • eurooppalaiset verkostot, DL 26.8.2021 
  • Creative Innovation Lab –hankkeet, DL 5.10.2021  

Myöhemmin kesäkuussa avautuvat haut: 

  • kirjallisuuden levityshankkeet (hakuaika päättyy syyskuussa)  
  • eurooppalaiset foorumit (hakuaika päättyy syyskuussa) 

Suomessa Opetushallitus toimii Luova Eurooppa ohjelman yhteyspisteenä ja opastaa hakijoita Kulttuurin alaohjelman rahoituksen hakemisessa.  

 

Infotilaisuuksia hakuihin liittyen tulossa kesä-heinäkuussa 

Opetushallitus järjestää myös hakuneuvontatilaisuuksia Luovasta Euroopasta kiinnostuneille toimijoille ja etenkin hakemusta valmisteleville. Hakijan on jo ennen infotilaisuuksia mahdollista tutustua komission Funding & Tender –portaalissa julkaistuihin ehdotuspyyntöihin ja muuhun hakuaineistoon. Myös Opetushallituksen sivuilta löytyy vinkkejä sekä hakuprosessiin että kumppaninhakuun. Opetushallitukselta on myös mahdollista saada henkilökohtaista hakuneuvontaa olemalla yhteydessä yhteyspisteen asiantuntijoihin. Infotilaisuuksissa kerrotaan esimerkiksi hankkeen valmistelusta ja uudistuneesta hakuprosessista. Tilaisuudet on suunnattu kulttuurin ja luovien alojen organisaatioille, jotka valmistelevat hanketta Luovan Euroopan Kulttuurin alaohjelman yhteistyöhankehakuun. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita sekä koordinaattorit että partnerit ja ne ovat kaikille avoimia.  

Infotilaisuudet:  

  1. Uudistunut tuki yhteistyöhankkeille: esittely, ohjelman painopisteet ja arviointi 15.6. klo 14-15  
  2. Hakuprosessi I: Funding and Tenders -portaali ja hakumateriaalit 29.6. klo 14-15  
  3. Hakuprosessi II: Budjettisuunnittelu ja budjettilomake 30.6. klo 14-15  
  4. Kyselytunti hakemusta valmisteleville I 1.7. klo 14-15  
  5. Kyselytunti hakemusta valmisteleville II 2.7. klo 10-11 

 

Lisätietoa hakujen avautumisesta  

Lisätietoa infotilaisuuksista ja ilmoittautumislinkki  

Luovan Euroopan työohjelma