Luova Eurooppa -yhteistyöhankkeiden viimeinen hakukierros avautunut

Luova Eurooppa -rahoitushankkeessa rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeita. Nyt auennut hakukierros on tämän EU-ohjauskauden viimeinen. Budjetti on tällä kierroksella 48,8 miljoonaa euroa.

Rahoitushaku on avoinna kaikille, jotka toimivat kulttuurien ja luovien alojen sektorilla. Hankkeissa tulee olla vähintään kolme tai kuusi Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata. Rahoitusta on mahdollista hakea pienelle sekä suurelle hankkeelle.

Painopisteet, joista ainakin yhteen hanketoiminnan on liityttävä, ovat:

  • rajat ylittävä liikkuvuus ja levitys
  • yleisötyö
  • osaamisen vahvistaminen liittyen liiketoimintamalleihin, digitalisaatioon tai ammatillisiin valmiuksiin
  • kulttuurienvälinen vuoropuhelu sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen
  • Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden (2018) perintö

Hakemuksia voi jättää 27.11.2019 klo 18.00 Suomen aikaa saakka.

Lue lisää täältä.

Huomaathan myös, että Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste järjestää työpajapäivän, jossa asiantuntijat esittelevät ohjelman sisältöä ja hakuprosessia. Ilmoittautuminen työpajapäivään on viimeistään 28.10.

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.