Luova Eurooppa sekä Music Moves Europe – uusia hakuja tiedossa

Luova Eurooppa -ohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelma koostuu kulttuurin alaohjelmasta, median alaohjelmasta sekä monialaisesta toimintalinjasta. Ohjelmalla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä, joten usein hakijoina toimivat joukko erilaisia organisaatioita eri maista.

Viimeisen vuoden rahoitushaut ovat nyt auki.

Hakuja on avoinna esimerkiksi European Film Market EFM, Promotion of European Audiovisual Works Online 2020, Support for Development of European Video Games 2020 sekä Support to Festivals 2020 -hauissa.

Voit tutustua avoinna oleviin hakuihin täältä. Huomaathan, että osa hauista sulkeutuvat jo vuoden 2019 puolella. Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen voit ottaa yhteyttä täältä.

Music Moves Europe puolestaan on aloite, jonka kautta tarjotaan rahoitushakuja musiikkialalle. Aloitteella edistetään politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Aloitteessa jaetaan myös pop-musiikin Music Moves Europe Talent Awards -palkintoja.

Lue lisää ja tutustu ohjelmaan ja hakuihin täältä.