Luova Eurooppa sekä Music Moves Europe – uusia hakuja tiedossa

Luova Eurooppa -ohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelma koostuu kulttuurin alaohjelmasta, median alaohjelmasta sekä monialaisesta toimintalinjasta. Ohjelmalla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä, joten usein hakijoina toimivat joukko erilaisia organisaatioita eri maista.

Viimeisen vuoden rahoitushaut ovat nyt auki.

Hakuja on avoinna esimerkiksi European Film Market EFM, Promotion of European Audiovisual Works Online 2020, Support for Development of European Video Games 2020 sekä Support to Festivals 2020 -hauissa.

Voit tutustua avoinna oleviin hakuihin täältä. Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen voit ottaa yhteyttä täältä.

Music Moves Europe on aloite, josta tarjotaan rahoitusta musiikkialalle. Aloitteen tarkoituksena on myös lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua musiikkikentän sekä poliittisten toimijoiden välillä. Rahoitusta voivat hakea sellaiset tahot, jotka toimivat alalla ja joilla on haun teemaan liittyvää osaamista. Co creation ja co production -hauissa myönnetään rahoitusta hankkeille, jotka etsivät ja toteuttavat innovatiivisia ja kestäviä yhdessä tekemisen muotoja. Hakuaika päättyy 30.3.2020.

Lue lisää täältä.

Bridging culture and audiovisual content through digital -rahoitushauissa on kyse kulttuurialoja ja audiovisuaalisia aloja yhdistävistä hankkeista. Kulttuurin ja audiovisuaalisten alojen yhdistämisen yhteiskunnallista hyötyä pyritään parantamaan uusien digitaalisten mahdollisuuksien kautta. Rahoitusta voivat hakea vähintään kolme organisaatiota vähintään kolmesta eri valtiosta. Hakuaika päättyy 14.5.2020.

Lue lisää täältä.