Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankehaku on avattu – hakuinfot alkavat 28.11.

Luova Eurooppa -ohjelman haku vuonna 2023 käynnistyville yhteistyöhankkeille on avattu 17. marraskuuta. Rahoitusta voi hakea pienille, keskikokoisille tai suurille hankkeille. Rahoitusta on jaossa yhteensä 60 miljoonaa euroa. Summalla rahoitetaan noin 130 hanketta.

Haku päättyy 23. helmikuuta 2023 kello 18 Suomen aikaa. Tulokset julkaistaan heinäkuussa 2023 ja avustussopimukset allekirjoitetaan elo- ja lokakuun välillä.

 

Hankkeiden kokoluokat:

 • Pienet hankkeet – budjetti 21 miljoonaa euroa
  • mukana toimijoita vähintään kolmesta maasta
  • EU-tuki hankkeelle korkeintaan 200 000 euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 80 % kokonaisbudjetista
 • Keskikokoiset hankkeet – budjetti 21 miljoonaa euroa
  • mukana toimijoita vähintään viidestä maasta
  • EU-tuki hankkeelle korkeintaan miljoona euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 70 % kokonaisbudjetista
 • Suuret hankkeet – budjetti 18 miljoonaa euroa
  • mukana toimijoita vähintään kymmenestä maasta
  • EU-tuki hankkeelle korkeintaan kaksi miljoonaa euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 60 % kokonaisbudjetista

Hankkeiden kesto on korkeintaan neljä vuotta.

Hakukelpoisuus ja vaatimukset

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvien maiden kanssa. Mukana hankkeissa voi olla myös toimijoita muilta sektoreilta, mutta hankkeiden toiminnan pitää kohdistua kulttuuriin ja luoville aloille.

Yhteistyöhankkeilla tulee edistää jompaa kumpaa Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteista:

 1. Sisältöjen luominen
 2. Innovaatiot

Lisäksi hankkeiden tulee liittyä yhteen tai kahteen ohjelman painopisteistä:

 1. Yleisötyö
 2. Sosiaalinen inkluusio
 3. Kestävä kehitys
 4. Uusi teknologia
 5. Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen

Hankeissa tulee ottaa huomioon myös EU:n yhteiset teemat. Näitä ovat inkluusio, monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo, ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Rahoitusta haetaan komission Funding and Tenders -portaalin kautta. Lisää rahoituksen hakemisesta voit lukea Opetushallituksen nettisivuilta.

Hakuinfot

Yhteistyöhankkeiden hakuinfot alkavat 28. marraskuuta:

 • 28. marraskuuta kello 13–14: Tuki eurooppalaisille yhteistyöhankkeille: esittely, ohjelman painopisteet ja arviointi
 • 2. joulukuuta kello 10–11: Hakuprosessi I: Funding and Tenders -portaali ja hakumateriaalit
 • 2. joulukuuta kello 13–14: Budjettisuunnittelu ja budjettilomake

Hakuinfojen lisäksi järjestetään kyselytunteja  hakemusta valmisteleville 10 tammikuuta 2023 alkaen:

 • 10. tammikuuta kello 10–11
 • 24. tammikuuta kello 10–11
 • 7. helmikuuta kello 10–11
 • 14. helmikuuta kello 10–11
 • 21. helmikuuta kello 10–11

Lisää hakuinfoista ja kyselytunneista löydät OPH:n nettisivuilta. Tilaisuudet järjestetään etäyhteyksin suomeksi.

OPH järjestää myös 8. joulukuuta kello 14–15.30 Katse hankkeisiin! -tilaisuuden, jossa on mahdollisuus kuulla rahoitetuista Luova Eurooppa -hankkeista ja kysyä niistä hankkeissa mukana olevilta. Siitä voit lukea lisää täältä.