Luova Eurooppa -ohjelman julkinen kuuleminen avoinna

Luova Eurooppa -ohjelman julkinen kuuleminen avoinna

Luova Eurooppa (Creative Europe) on EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusohjelma vuosille 2014-2020. Komissio on avannut julkisen kuulemisen ohjelman väliarviointia varten, ja se on avoinna 16.4. saakka. Tarkoituksena on on kerätä tietoa Luova Eurooppa -ohjelman vaikuttavuudesta ja päämäärien onnistumisesta. Konsultointi kattaa kaikki ohjelman kolme osa-aluetta eli kulttuurin alaohjelman, median alaohjelman sekä monialaisen toimintalinjan. Lisäksi kysytään mielipiteitä Luova Eurooppa -ohjelman mahdollisesta seuraajasta vuoden 2020 jälkeen.

Lisätiedot ja kuulemislomake