Luova Eurooppa -ohjelma uudistuu

Luova Eurooppa 2024 – vihreämpi ja osallistavampi

Luovan Euroopan vuoden 2024 työohjelma tukee Euroopan kulttuuria ja luovia aloja yli 320 miljoonalla eurolla. Luova Eurooppa-ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuurin ja luovien alojen kriisinkestävyyttä, jota niin koronapandemia kuin myös kiihtyvä inflaatio ovat koetelleet.

Luova Eurooppa pyrkii nyt kohti entistä vihreämpiä käytäntöjä. Vihreän kehityksen lisäksi ohjelma edistää edelleen lisäksi osallisuutta ja moninaisuutta sekä etenkin sukupuolten tasa-arvoa.

Yhteistyöhankkeiden hakua uudistetaan keskikokoisten hankkeiden suuresta kysynnästä ja pienestä läpimenoprosentista johtuen. Syksyllä 2023 käynnistyvässä haussa rahoitusta on mahdollista hakea vain pienille ja keskikokoisille hankkeille. Isoille yhteistyöhankkeille varattu osuus budjetista siirtyy keskikokoisten hankkeiden käyttöön. Jatkossa isoja yhteistyöhankkeita rahoitetaan vain joka toinen vuosi eli tällä EU-ohjelmakaudella (2021-2027) vuosina 2025 ja 2027.

Ohjelma on tukenut vahvasti Ukrainan kulttuuria ja luovia aloja. Tämä näkyy nyt myös yhteistyöhankkeiden painopisteissä. Vuosittaisena painopisteenä on tänä vuonna alakohtaisten painotusten sijaan Ukrainan kulttuurin ja luovien alojen vahvistaminen.

Rahoituksen hakemisesta kiinnostuneet saavat Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä lisätietoa ohjelmasta sekä apua niin hankkeen suunnitteluun kuin rahoituksen hakemiseen. Luova Eurooppa -yhteyspiste järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa jaetaan lisätietoa ohjelmasta ja tukea hakuprosessin eri vaiheisiin. Yhteyspiste tukee suomalaisia toimijoita myös eurooppalaisten hankekumppanien haussa.

Yhteyspiste järjestää lokakuussa verkossa hakuinfoja yhteistyöhankkeiden eri vaiheista:

  • 26.10. klo 10-11 Rahoitushaun esittely
  • 30.10. klo 10-11 Hakuprosessi
  • 31.10. klo 10-11 Hankebudjetti

Lue lisää Luova Eurooppa -ohjelmasta Opetushallituksen ja Euroopan komission sivuilta.