Luottamus Euroopan unioniin ja sen tulevaisuuteen on kasvanut

17.–28.3.2018 tehtyihin henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuva Eurobarometri-kysely näyttää positiiviselta. Kyselyyn osallistui yhteensä 33 130 henkilöä EU:n jäsenmaista ja ehdokasmaista ja Suomesta 1 009.

EU:n talous ja tulevaisuus näyttävät hyvältä – ainakin, jos kysyy EU-kansalaisilta. He näkevät EU:n keskeisenä toimijana kansainvälisessä kaupassa ja uskovat saavansa mielipiteensä esille. Barometrin kysymykset koskevat elämää Euroopan unionissa ja EU-kansalaisuutta.

Vastaajista puolet kokee Euroopan talouden tilan myönteiseksi. Osuus on suurin sitten vuoden 2007. Myös oman maan taloustilanteen enemmistö kokee positiiviseksi. Suomalaisista 77 prosenttia pitää Suomen taloustilannetta hyvänä.

Euroalueella kolme neljäsosaa kannattaa EU:n yhteistä rahaa, mikä on edelleen ennätyksellisen suuri.

42 prosenttia vastaajista kertoo luottavansa EU:hun, mikä on suurin osuus sitten syksyn 2010. Suomessa vastaava osuus on 53 prosenttia. Euroopan tasolla kyselyn mukaan EU:hun luotetaan enemmän (42 %) kuin oman maan parlamenttiin ja hallitukseen (34 %).

Vastaajista 58 prosenttia on EU:n tulevaisuuden suhteen optimistinen. Suomalaisten suhtautuminen on keskiarvoa myönteisempi 66 prosentilla.

EU-maiden välinen rauha sekä ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus koetaan EU:n merkittävimpinä saavutuksina. Sen sijaan huolta EU:ssa herättävät maahanmuutto, terrorismi ja taloudellinen tilanne. Suomalaisten mielestä taloudellista tilannetta suurempi uhka on kuitenkin ilmastonmuutos.

EU-kansalaisiksi itsensä tuntee 70 prosenttia vastaajista. Suomalaisten vastaava luku on 79 prosenttia, mutta toisaalta 26 prosenttia suomalaisvastaajista ei tiedä oikeuksistaan EU-kansalaisena.

Suomalaisvastaajista 61 prosenttia kokee EU-jäsenyyden positiivisena asiana ja vain 12 prosenttia negatiivisena. Sitäkin suurempi enemmistö, 70 prosenttia, uskoo EU-jäsenyyden olleen hyödyksi Suomelle. Tärkeimmiksi vaaliteemoiksi suomalaiset nostaisivat terrorismin torjumisen, ilmastonmuutoksen vastaisen työn sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan.

Lähteet:

Euroopan komission tiedote

Euroopan parlamentti