Lisää suomalaisia halutaan arvioimaan H2020-hankehakumuksia

EU:n Horisontti 2020 -rahoitusohjelman hakemusten arviointiin kaivataan lisää asiantuntijoita Suomesta. Rahoitushakemusten arviointi on monipuolinen tehtävä, jonka avulla voi kasvattaa ymmärrystään oman alan tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoituksesta EU:ssa.

Tällä hetkellä rekisteröityneitä arvioijia on yhteensä 165 000. Näistä kuitenkin vain 2,2 %:a on Suomesta. Lisätietoa arvioijista ja arvioinneista löytyy komission ylläpitämästä Funding and Tenders -portaalista. Portaalissa voi myös ilmoittautua H2020-rahoitushakemusten arvioijaksi.

Lue lisää Business Finland uutisesta.