Liikkuvuusohjelman haku pk-yrityksille ja tohtorintutkinnon suorittaneille

SME Innovation Associate -kumppanuus on Horisontti 2020:n alainen liikkuvuusohjelma tohtoritutkinnon suorittaneille henkilöille ja pk-yrityksille. Kyseessä on aloite, jolla pyritään tukemaan 115 pk-yritystä parhaiden tutkija- ja innovaatiolahjakkuuksien rekrytoinnin rahoittamisessa. Euroopan unioni rahoittaa muista maista – myös EU:n ulkopuolelta – tulevien, tohtoritutkinnon suorittaneiden rekrytointia edistääkseen pk-yritysten asemaa ja menestymistä.

Asiantuntijuuden ja osaamisen puutteen on usein nähty rajoittavan pk-yrityksien toimintaa. Tätä haastetta helpottaen SME Innovation Association -ohjelmalla lisätään asiantuntijuuden ja osaamisen määrää pk-yrityksissä. Lisäksi ohjelma tehostaa yritysten innovaatioprosesseja sekä lisää kansainvälistä tietämystä ja näkökulmaa yrityksissä. Ohjelmassa tutkijoiden liikkuvuus on suunniteltu yhden akateemisen vuoden mittaiseksi.

SME-kumppanuusohjelma on avoin kaikille Euroopan unionissa ja Horisontti 2020 -ohjelman maissa perustetuille pk-yrityksille sekä vähintään tohtoritutkinnon suorittaneille tutkijoille. Tutkijoiden tulee luonnollisesti täyttää yritysten vaatimat asiantuntijakriteerit sekä olla valmiita työskentelemään ulkomailla.

Yrityksille maksetaan tuki tutkijan palkkaamiseksi. Tuki kattaa kaikki palkkaamiseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien perehdyttämiskustannukset. Yritykset sitoutuvat palkkaaman tutkijan vuodeksi. Tutkijat saavat ohjelman kautta puolestaan kansainvälistä käytännön työkokemusta yrityksissä, oppivat yrityksissä vaadittavia taitoja ja saavat kokemusta teollisuuden innovaatioprosesseista.

Pk-yrityksen kriteerit:

  • valitun pk-yrityksen tulee osoittaa, ettei yrityksen tarpeisiin, tiettyyn innovaatioideaan, vastaavia taitoja löydy kansallisella tasolla
  • rekrytointisuunnitelman tulee olla koherentti ja tehokas sekä tarjota samat mahdollisuudet miehille ja naisille
  • avointa paikkaa on mainostettava EURAXESS -portaalissa
  • innovaatiokumppani tulee työllistää vuodeksi

Innovaatiokumppanin kriteerit:

  • tohtorintutkinto (tai vastaava tutkinto)
  • asiantuntemus liittyen työilmoituksessa selostetuista asioista
  • yhdenmukaisuus monikansallisen liikkuvuuskriteeristön kanssa (esitetty Marie Sklodowska Curie Action liikkuvuussäännössä)

Ohjelman haku niin yrityksille kuin tutkijoille on nyt auki ja sulkeutuu 15.1.2020. Lue lisää ohjelmasta ja hakukriteereistä täältä ja täältä. Haun Horisontti 2020 työohjelma löytyy täältä.  Voit tutustua keväällä järjestetyn aiheeseen liittyvän työpajan materiaaleihin täältä.