Länsi-Suomen maakuntajohtajat: Suomen on esitettävä komissiolle Länsi-Suomen lisäämistä oikeudenmukaisen siirtymän alueeksi

Suomi muodostaa kantaansa Euroopan komission 27.5.2020 julkaiseman 750 mrd. € EU:n elpymisvälineen ja osaksi sen alaisen 40 mrd. € oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) käyttöönottoon ja toimenpiteisiin. Länsi-Suomen maakunnat haluavat tuoda esiin kantansa yli 900 miljoonan euron JTF-rahaston käytöstä Suomessa.

JTF-rahaston tavoitteet ovat kannatettavia ja tarpeellisia: tuetaan talouden monipuolistamista alueilla, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, sekä tuetaan alueiden työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutusta ja aktiivista osallistamista. Nämä tavoitteet täydentävät hyvin alueiden ja kuntien toimia vähähiilisyyden edistämiseksi. Samalla ne antavat mahdollisuuden kehittää suomalaisen elinkeinoelämän globaalia kilpailukykyä ja työllisyyttä.

JTF-rahaston varojen jako jäsenmaittain korostaa Suomen osalta teollisuuden kasvihuonepäästöjä, hiili-intensiivisten maakuntien työllisyyttä teollisuudessa sekä vähäisessä määrin turpeen tuotantoa. Ilmastosiirtymän tukemiselle koko maassa on vahvat perusteet, mutta JTF -rahaston varat tulee jakaa Suomessa näiden samojen kriteerien mukaan, jotta muutostuki kohdistuisi juuri niille alueille, joissa vaadittava muutos on suurin ja vaikuttavin.

Länsi-Suomen teollisuus edustaa yli kolmannesta Suomen energia-intensiivisestä teollisuudesta ja sen energian käyttö Suomen teollisuuden kokonaisuudesta on neljännes. Länsi-Suomi täyttää oikeudenmukaisen siirtymän alueen kriteerit ja Suomen on esitettävä komissiolle Länsi-Suomen lisäämistä oikeudenmukaisen siirtymän alueeksi.

Teollisuuden uudistuminen kohti vähähiilistä tuotantoa ja tuotteita on yksi merkittävimpiä haasteita, mutta myös yksi tärkeimpiä kilpailuvaltteja tulevaisuudessa. Digitalisaatio, re- ja de-manufacturing sekä esim. työkoneiden käyttövoiman uudistaminen ovat keinoja kestävämpää tuotantoon.

Teollisuuden uudistamisen tärkeyttä Länsi-Suomessa korostaa Euroopan komission toukokuinen tilannekuva-analyysi [1], jonka mukaan Länsi-Suomi on yksi Euroopan haavoittuvimpia alueita koronakriisistä johtuvan talouden taantuman vuoksi. Tätä tilannekuvaa tukee komission kesän 2020 talousennuste, jonka mukaan Euroopan – ja Suomen – taantuma on syvä ja epätasainen [2].

Euroopan komissio peräänkuuluttaa nopeita ja kohdennettuja elvytystoimia ja tätä painottavat myös Länsi-Suomen maakunnat. Teollisuus tarvitsee toimia ekosysteemien kehittämiseksi. Niitä ovat panostukset tki-toimintaan ja koulutukseen yhdessä yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa onkin käytettävä etupäässä tulevien uusien, vihreiden työpaikkojen luomiseen. Tämä vaatii panoksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä teknologian siirtoon etenkin pk-yrityksiin. Samoin koulutukseen kaikilla tasoilla on panostettava. Yrittäjyyttä on edistettävä ja yrityksiä on kannustettava uudistumaan.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – yhdessä EU:n elpymisvälineen muiden työkalujen [3] kanssa – on oleellinen väline ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisessä ja Länsi-Suomen maakunnat haluavat olla tätä työtä tukemassa.

Tiivistetysti:

  • JTF-rahaston varojen jako jäsenmaittain korostaa Suomen osalta teollisuuden kasvihuonepäästöjä, hiili-intensiivisten maakuntien työllisyyttä teollisuudessa sekä vähäisessä määrin turpeen tuotantoa
  • JTF -rahaston varat tulee jakaa Suomessa näiden samojen kriteerien mukaan, jotta muutostuki kohdistuisi juuri niille alueille, joissa vaadittava muutos on suurin ja vaikuttavin
  • Länsi-Suomen teollisuus edustaa yli kolmannesta Suomen energiaintensiivisestä teollisuudesta ja sen energian käyttö Suomen teollisuuden kokonaisuudesta on neljännes
  • Teollisuuden uudistuminen kohti vähähiilistä tuotantoa ja tuotteita on yksi merkittävimpiä haasteita, mutta myös yksi tärkeimpiä kilpailuvaltteja tulevaisuudessa
  • JTF-rahastoa on käytettävä etupäässä tulevien uusien, vihreiden työpaikkojen luomiseen
  • Länsi-Suomi täyttää oikeudenmukaisen siirtymän alueen kriteerit ja Suomen tulee ehdottaa komissiolle Länsi-Suomea lisättäväksi oikeudenmukaisen siirtymän alueisiin

Länsi-Suomen maakuntaliittojen maakuntajohtajat

Liite: Kaavio koronakriisin BKT-vaikutuksista NUTS2 -aluetasolla (Commission Staff Working Document; Identifying Europe’s recovery needs {COM(2020) 456 final})

Commission Staff Working Document; Identifying Europe’s recovery needs {COM(2020) 456 final}

Chart 2: GDP impact at regional NUTS 2 level excluding the impact of policy measures

Source: JRC

[1] Commission Staff Working Document; Identifying Europe’s recovery needs {COM(2020) 456 final}

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf

[3] Erityisesti elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) nopea ja kohdennettu käyttöönotto