Laajakaista-rahasto edistää investointeja maaseutumaisilla ja harvaanasutuilla alueilla

Connecting Europe Broadband Fundin (CEBF) tarkoituksena on edistää European Gigabit Societyn tavoitteita. Rahaston tavoitteena on kerätä 500 miljoonaa euroa laajakaistainvestointeihin vuoteen 2020 mennessä. Tämän odotetaan avaavan tietä 1-1,7 miljardin euron investoinneille. Rahasto keskittyy erityisesti pienempiin laajakaistahankkeisiin harvaanasutuilla ja maaseutumaisilla alueilla, joissa on tarvetta vahvistaa yksityisiä investointeja.

Rahasto investoi tyypillisesti 1-30 miljoonaa euroa yhteen hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat enintään 150 miljoonaa euroa.  Rahaston tarkoituksena on toteuttaa 7-12 hanketta per vuosi, kaudella 2017-2021. Rahastolla pyritään investoimaan vuoteen 2021 mennessä 20 maahan.

Rahaston julkisia investoijia ovat Euroopan investointipankki ja Euroopan komissio. CEPF on yksi ensimmäisistä Euroopan strategisten investointien (EFSI) alaisista investointialustoista.

Lue lisää