Kysely Green Deal -pilottihaun sisällöistä – vastaa ja vaikuta

Euroopan komissio on avannut kyselyn, jossa se pyytää toimijoilta vastauksia ensimmäisen European Green Deal -pilottihaun sisältöihin. Hakuun on määritelty 11 eri aluetta, niin temaattisia kuin horisontaalisia teemoja. Nämä ovat:

Hausta aiotaan rahoittaa pilottisovelluksia, demonstraatioprojekteja ja innovatiivisia tuotteita, innovatiivisempaa hallintoa vihreän ja digitaalisen siirtymän tueksi sekä sosiaalisia ja arvoketjuinnovaatioita. Hausta ei rahoiteta siis ainoastaan teknologisten ratkaisujen kehitystä ja kokeiluja. Niiden rinnalla tuetaan myös kansalaisyhteiskunnan osallistamista ja sitouttamista tavoitteisiin sekä kansalaisten voimannuttamista.

Kyselyyn voi vastata 3.6.2020 asti.

Haku on osa parhaillaan päivitettävää Horisontti 2020 -työohjelmaa ja se avautuu syyskuun puolivälissä.

Lisätietoa kyselystä komission sivuilta

European Green Deal komission sivuilla