Kuusi AMIF-ehdotuspyyntöä avoinna

Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) on avannut kuusi uutta ehdotuspyyntöä ylikansallisia hankkeita varten. Haku sulkeutuu 16.5.2023. Hankkeita rahoitetaan 750 000–2 000 000 eurolla ja kutakin ehdotuspyyntöä varten valitaan useampi hanke.

Rahoitusta myönnetään seuraaviin hankkeisiin:

  1. Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection.
  2. Integration and inclusion at regional and local level.
  3. Promoting complementary pathways linked to education and/or work.
  4. Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market.
  5. Transnational actions to support member states in the field of protection of children in migration.
  6. Support to integration in education of migrant children and young adults.

Erityisesti viidessä ensimmäisessä hankkeessa painotetaan paikallisia viranomaistahoja hankkeiden yhteistyökumppaneina ja potentiaalisina rahoituksen saajina.

Tarkemmat kuvaukset ehdotuspyynnöistä löydät täältä.

Tästä Funding and Tenders -portaaliin.