Kuulemisia liittyen Euroopan sosiaalirahaston 2014-2018 onnistumisiin

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on Euroopan komission luotsaama rahasto, jolla tuetaan muun muassa työpaikkojen luomista ja mahdollistetaan jokaiselle EU-kansalaiselle mahdollisuus löytää töitä yhtäläisesti. Vuositasolla Euroopan sosiaalirahastosta myönnetään 10 miljardia euroa tukea erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Euroopan komissio on nyt avannut julkisia kuulemisia, joissa kerätään tietoa sosiaalirahaston onnistumisista työvuosilta 2014–2018 eri teemoista.

Konsultaatioiden avulla arvioidaan, miten ohjelma on auttanut koulutusta, sosiaalista inkluusiota sekä työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta. Vastausten avulla myös työstetään seuraavan rahoituskauden ohjelmaa ja analysoidaan, miten ohjelmalla saadaan aikaan entistä vaikuttavampia ja tehokkaampia tuloksia.

Koulutuksen kuulemiseen pääset tästä. Vastausaikaa on 24.2.2020 saakka.

Sosiaalisen inkluusion kuulemiseen pääset tästä. Vastausaikaa on 19.12.2019 saakka.

Työvoiman liikkuvuuden kuulemiseen pääset tästä. Vastausaikaa on 6.1.2020 saakka.

Vastuksia voi lähettää organisaatioiden ja jäsenvaltioiden lisäksi myös kansalaiset.