Kuuleminen tekoälyä koskevasta eurooppalaisesta lähestymistavasta

Tekoäly on strateginen teknologia, joka tarjoaa monia etuja eurooppalaisille ja taloudelle. Sen avulla on mahdollista esimerkiksi parantaa terveydenhuoltoa tarkempien diagnoosien avulla, lisätä maatalouden tehokkuutta sekä vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tekoälyn tulisi toimia ihmisten hyväksi luotaessa mahdollisimman hyvää sekä toimivaa yhteiskuntaa ja edistää samalla Euroopan innovaatiokykyä.

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa ehdotuksen eurooppalaiseksi lähestymistavaksi tekoäyyn. Komission järjestämän julkisen kuulemisen ansiosta kansalaiset, jäsenvaltiot ja sidosryhmät voivat vaikuttaa eurooppalaisen lähestymistavan kehittämiseen ja sen toteuttamiseen. Voit vaikuttaa 31.5.2020 saakka.