Kuuleminen komission tiekartasta: Renovation Wave -aloite

Euroopassa on paljon rakennuksia, jotka eivät ole energiatehokkaita. EU:n ilmastotavoitteiden vuoksi pitää löytää strategioita suunnan muuttamiseksi. Renovation Wave -aloite on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (EU Green Deal). Tavoitteena on optimoida rakennusten remontointia ja kannustaa investointeihin sekä rahoittamiseen. Komissio pyytää toimijoilta kuulemisen kautta palautetta millaisiin rakennuksiin aloitteen pitäisi keskittyä. Kuuleminen on auki 8.6.2020 asti. Aloite julkaistaneen syksyllä.

Tiekarttaan liittyvä kuuleminen:
Energy efficiency in buildings – consultation on ‘renovation wave’ initiative