Kuuleminen kestävästä liikenteestä

Komissiossa on suunnitteilla EU:n kaupunkiliikenteen viitekehys. Siksi se pyytää nyt näkemyksiä etenkin kaupungeilta ja niiden verkostoilta, viranomaisilta, kaupunkilaisilta sekä muilta toimijoilta, jotka toimivat kaupunkiliikenteen alalla. Erityisesti kuulemisen kautta halutaan kuulla päästövähennyksistä, ilmansaasteista, ruuhkista, melusta, saavutettavuudesta, turvallisuudesta ja terveydellisistä näkökulmista sekä kuinka parantaa kestävien liikennemuotojen käyttöä.

Euroopan komission julkinen kuuleminen kestävästä liikenteestä on auki 23.9. asti.

Kuulemisen sivu