Kuuleminen Interregional Innovation Investment -instrumentista

EU:n tulevan kauden (2021-2027) rahoitustyökalupakkiin on tulossa uusi Interregional Innovation Investment (I3) -instrumentti, osaksi Euroopan aluekehitysrahastoa. Sitä oli ideoimassa ja edistämässä mm. Vanguard Initiative, alueidenvälistä älykkääseen erikoistumiseen perustuvaa teollisuus-yhteistyötä edistävä aloite. Instrumentin budjetti on supistunut alunperin ehdotetusta lähes miljardista eurosta 500 miljoonaan euroon. Tarkoituksena on, että I3:lla investoidaan eurooppalaisten alueidenvälisten arvoketjujen kehittämiseen, etenkin niiden lyhentämiseen ja vahvistamiseen. Tämä on Euroopan teollisuusstrategian mukaista toimintaa.

I3:n tavoitteena on:

  • nopeuttaa innovaatioita ja tutkimustulosten hyödyntämistä, niiden kehittämistä tuotteiksi, palveluiksi ja sovelluksiksi
  • edistää lähellä markkinoita olevia investointeja erityisesti uusia teknologioita ja prosesseja hyödyntämällä, ml. perinteisillä aloilla
  • tutkimustulosten tuominen markkinoille auttamalla yrityksiä implementoimaan yhteisiä kypsiä innovaatiohankkeita (TRL 6-8), tavoitteena kaupallistaminen ja skaalaaminen
  • EU- ja muiden rahoitusinstrumenttien täydentävyyden vahvistaminen
  • julkisten ja yksityisten investoijien saaminen liikkeelle, yksityisten investointien riskien pienentäminen
  • alueidenvälisten investointien järjestelmän (pipeline) luominen, ml. konkreettiset liiketoiminta- ja investointisuunnitelmat eurooppalaisten arvoketjujen muodostamiseksi

Euroopan komissio pyytää I3:a koskevassa julkisessa kuulemisessa ehdotuksia ja ideoita siitä kuinka I3-tukea pitäisi jakaa. Kyselyn aihealueita ovat esimerkiksi investointien prioriteettialueet, linkit EU-prioriteetteihin, toteutusmekanismit, tukityypit sekä investointivalmius. Lisäksi pyydetään ideoita sitä kuinka määritellään monivuotisten työohjelmien teemat, jäsenvaltioiden, alueiden ja verkostojen rooli, kuinka saada erilaisia alueita mukaan (niin edelläkävijät kuin kehittyvät), kuinka varmistaa synergiat muiden EU-rahoitusohjelmien kanssa.

Kuuleminen on auki 30.9.2020 asti.

Interregional Innovation Investment -kuulemisen sivusto