Kuuleminen EU:n kestävän ja älykkään liikenteen tavoitteiden saavuttamisesta

EU:n tavoitteena on  Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti vähentää liikenteestä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä 90 %:illa vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen tueksi Euroopan komissio työstää parhaillaan EU:n kestävää ja älykästä liikkuvuus-strategiaa sekä tiekarttaa.
 
Miten kunnianhimoinen päämäärä saavutetaan? Tavoitteita ovat mm. päästöttömien ajoneuvojen laajempi käyttöönotto, kestävät vaihtoehdot helpommin kansalaisten ja yritysten käyttöön, digitalisaation ja automatisaation tukeminen, yhteenliitettävyyden ja mukaanpääsyn edistäminen.

Euroopan komissiolla on auki kaksi samaan aihepiiriin kuuluvaa kuulemista: 

Smart and sustainable mobility strategy -kuuleminen, auki 1.7.-23.9.2020

Samaan tematiikkaan liittyvä tiekartta-kuuleminen, auki 1.-29.7.2020