Kuuleminen EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiasta

Euroopan unionilla on ollut jo vuodesta 2013 asti ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia. Uusi komissio on esittänyt sen päivittämistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimien yhteydessä. Euroopan komissio on avannut tähän liittyen julkisen kuulemisen, johon voi vastata 14.5.-20.8.2020 välisenä aikana.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen koskettaa monia yhteiskunnan aloja ja eri puolilla Eurooppa hyvinkin eri tavoin. Muutoksia tapahtuu niin sään ääri-ilmiöissä kuin epäsuorissa vaikutuksissa mikä näkyy kuivuutena, matkailussa, voimalaitosten viilentämisessä ja maaviljelyssä. Siksi vastauksia pyydetään sidosryhmiltä laajasti: kansalaisilta ja kansalaisyhteiskunnalta, yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä, tutkijoilta, kansallisen, alue- ja paikallistason viranomaisilta.

Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa, esimerkiksi kunnianhimon tasoa, päivitetään ja sitä tukevia toimia suunnitellaan julkisessa kuulemisessa saatujen vastausten pohjalta.