Kulttuurin ja luovien alojen potentiaalia tulisi hyödyntää paremmin EU:n innovaatiopolitiikassa

Kulttuurin ja luovien alojen innovatiivinen voima on merkittävä Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Euroopan unionin 22.3. julkaisemassa raportissa käsitellään luovien alojen merkitystä taloudellisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Raportti on osa kulttuurin työohjelmaa 2015 – 2018 ja sitä ovat olleet laatimassa asiantuntijat eri jäsenmaista. Raportissa todetaan, että luovat alat ovat tärkeitä mm. hyvinvoinnin ja koheesion tuottamisessa sekä teollisuuden ja liiketoiminnan sektorien modernisoimisessa luovien työkalujen avulla.

Raportin mukaan kulttuurin -ja luovien alojen sektorit (CCS – The Cultural and Creative Sectors) pärjäävät hyvin tarkasteltaessa kasvua, työpaikkoja ja kriisinsietokykyä ja sektorit myös edistävät omalta osaltaan uusia innovaatioita. Sen vuoksi olisikin tärkeää, että näiden sektorien rahoitusta kasvatettaisiin. Kulttuurin ja luovien alojen sektoreilla ei ole ainoastaan taloudellista hyötyä yhteiskunnalle, vaan ne myös tehokkaasti luovat positiivista muutosta yhteiskunnassa sekä vahvistavat ihmisten hyvinvointia.

Uutta innovaatiopolitiikkaa suunniteltaessa seuraavalle rahoituskaudelle, tulisi ottaa paremmin huomioon myös sosiaaliset ja hyvinvoinnin näkökulmat tarkasteltaessa kulttuurin ja luovien alojen merkitystä. Raportissa todetaankin, että kulttuurin -ja luovien alojen sektorit pystyvät tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Uuden Luova Eurooppa -ohjelman pitäisi hyödyntää paremmin sitä innovatiivista voimaa mitä kulttuurin aloilla ja luovilla aloilla on. EU:n rahoitusohjelmien pitäisi systemaattisemmin ottaa huomioon kulttuurin ja luovien alojen yritysten mikrorakenne, ja myös huomioida niiden luoma aineeton arvo eurooppalaiselle taloudelle. Raportin mukaan myös kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintotasojen tulisi luoda integroituja ekosysteemejä kulttuurin ja luovien alojen sektoreille, jotta ne voisivat hyötyä paremmin eri rahoitusohjelmista käyttäen ns. yhden luukun lähestymistapaa. Yrittäjyyttä ja innovointia tukevien ekosysteemien tulisi myös paremmin ottaa huomioon kulttuurin ja luovien alojen sektorit.

Raportti on luettavissa täällä.