Kroatian EU-puheenjohtajuuskausi alkanut

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kukin vuorollaan EU-neuvoston puheenjohtajamaana puoli vuotta kerrallaan. Tämän puolen vuoden aikana jäsenvaltio johtaa puhetta neuvoston kokouksissa. Puheenjohtajamaat tekevät työtä niin sanotuissa ”puheenjohtajakolmikoissa”, jotka tekevät pitkän aikavälin tavoitteita ja laativat yhteisen ohjelman pääaiheineen. Nykyisen puheenjohtajakolmikon muodostavat Romania, Suomi sekä nyt alkuvuodesta puheenjohtajamaana aloittanut Kroatia.

Kroatian puheenjohtajuuskautta ohjaa tunnuslause ”Vahva Eurooppa haasteiden maailmassa”. Kroatia on määritellyt ohjelmassaan neljä pääsektoria, joita ovat kehittyvä Eurooppa, yhteyksien Eurooppa, suojeleva Eurooppa sekä vaikutusvaltainen Eurooppa.

Kehittyvä Eurooppa. Kehittyvän Euroopan teemassa otetaan kantaa muun muassa sisämarkkinoiden tiivistämiseen, digitalisaation vahvistamiseen, tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin, korkeatasoiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä uusien työelämätaitojen kehittämiseen.

Yhteyksien Eurooppa. Kroatian puheenjohtajuuskaudella tullaan vahvistamaan unionin infrastruktuurin yhtenäisyyttä. Tavoitteena on aidosti yhtenäinen sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen koheesio sekä liikenteen, energian ja digitaalisuuden infrastruktuuri.

Suojeleva Eurooppa. Tarkoituksena on vahvistaa unionin sisäistä turvallisuutta tarjoten tehokkaampaa rajavalvontaa, parantaa IT-turvallisuusjärjestelmien yhteentoimivuutta sekä parantaa resilienssiä ulkoisten uhkien varalle. Puheenjohtajuuskaudella tullaan edelleen keskittymään Euroopan unioniin vapaana, turvallisena ja oikeudenmukaisena alueena.

Vaikutusvaltainen Eurooppa. Tavoitteena on parantaa unionin asemaa kansainvälisenä johtajana. Unionin ulkoisten toimien keskiössä ovat muun muassa eurooppalaisten arvojen ja intressien levittäminen, multilateralismin vahvistaminen, eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhtenäistäminen sekä YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden agendan implementoiminen. Puheenjohtajuuskaudella tullaan jatkamaan uskottavan ja tehokkaan laajentumispolitiikan tekemistä.

Lue lisää täältä.

Katso Kroatian puheenjohtajuuskauden viralliset nettisivut täältä.

Tutustu koko ohjelmaan täältä.