Korkean tason työryhmä esittää toimia rakenne- ja investointirahaston käytön tehostamiseksi

Korkean tason työryhmä esittää toimia rakenne- ja investointirahaston käytön tehostamiseksi

Euroopan komission vuosi sitten asettama, Euroopan rakenne- ja investointirahaston (ERI) kehittämistä pohtiva korkean tason työryhmä jatkaa työtään. Ryhmän tavoitteena on ollut löytää keinoja hakuprosessien yksinkertaistamiseksi sekä siten tehostaa rahaston käyttöä.

 

Työryhmä esittää rahaston käytön tehostamiseksi parannuksia neljällä alueella: nämä ovat verkkopalveluiden toiminnallisuuden parantaminen, kulujen hyvittämisen yksinkertaistaminen, pk-yritysten rahoituksen helpottaminen sekä EU:n rahoitusinstrumenttien käytön lisääminen. Vuoden 2016 loppupuolella ryhmä keskittyy tehokkuutta entisestään heikentävien kansallisten ja alueellisten lisävaatimusten aiheuttamien ongelmien poistamiseen.

 

Komissio on omassa välitarkastelussaan huomioinut edellä olevat ehdotukset seuraavasti:

 

– Kulujen helpompi raportoiminen: esimerkiksi laajempien kulukategorioiden hyödyntäminen ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi

– Vaadittujen dokumenttien toimittaminen vain kerran, sekä vaadittujen asiakirjojen tallentaminen digitaaliseen muotoon

– Synergioiden hyödyntäminen eri hakujen välillä, esimerkiksi yhdistämällä eri rahoitusohjelmien hakuprosesseja

– Markkinaperiaatteen korostaminen ERI-lainanannossa sen yksinkertaistamiseksi ja prosessin keventämiseksi.

Lisäksi komissio esittää että rakenne- ja investointirahaston (ERI) hakuja voisi yhdistää helpommin Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) rahoitukseen siten, että molempiin tarvittaisiin vain yksi hakuprosessi useamman sijaan.

 

Linkki tiedotteeseen